สอบเข้ามหาวิทยาลัย


สอบฟรี! PRETCAS.COM


รวมโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1/2 (การรับด้วย Portfolio) มีโครงการดังต่อไปนี้ ...


จากเด็กฝึกหัดสู่ศิลปินสุดฮอต "WANNA ONE" จาก "PRODUCE101".. สู่เทรนความสนใจภาษาเกาหลีและนิเทศศาสตร์

ในช่วงที่ผ่านมา หากใครติดตามวงการเพลงของเกาหลี หรือมีเพื่อนเป็นแฟนคลับของศิลปินเกาหลี คงจะเห็นรายการที่รวมเด็กฝึกหัดถึง 101 คนมารวมกันเพื่อค้นหาศิลปินบอยแบนด์หน้าใหม่ที่จะเดบิวต์ต่อไป.. ...


TOP กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศฯ วารสาร อักษร รัฐฯ นิติฯ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะอักษรศาสตร์ ณ วันที่ 16/05/2560 ===================================...


ฐานเงินเดือน "เลขานุการ" ประจำปี 2017

อาชีพ "เลขานุการ" รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ จัดการนัดหมายต่างๆ จดบันทึกการประชุม ดูแลรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ...


ฐานเงินเดือน "ล่าม/นักแปลภาษา" ประจำปี 2017

อาชีพ "ล่าม/นักแปลภาษา" รายละเอียดงาน เป็นล่ามแปลภาษาให้กับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา และแปลงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญสำหรับบริษัทครีเอทีฟ ...


โครงการรับตรง 59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการรับตรง 59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ...


รับตรง59 ภาคนอกเวลาราชการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ปฏิทินการรับสมัคร คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ...


รับตรง59 รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปฏิทินดำเนิน...


รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ จากโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ...


รับตรง59 ภาคปกติ (รอบ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (รอบ 2) ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,คณะวิทยาการจัดการ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาลัยการฝึกหัดครู ...


รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ รอบทั่วไปทั้งปริญญาตรี 4 ปี ,5 ปี และปริญญาตรี(เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ปฏิทินดำเนินการ...


รับตรง59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...