สอบเข้ามหาวิทยาลัย

E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พร้อมกำหนดการเคลียริงเฮาส์ 2560

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ >>> a.cupt.net/clearinghouse สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะเเนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะเเนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ...


7 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับจาก 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds (QS) ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย (QS University ...


รับตรง59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน...


รับตรง59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทใช้คะแนนGAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิทินดำเนินการ ...