สอบเข้ามหาวิทยาลัยโรงเรียนสุราษฏร์ธานี ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 By แบรนด์

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


AdmissionPremium โดยบริษัท อัพบีน จำกัด รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017

โปรแกรม “Admission Planning วางแผนดี มีอนาคต” หนึ่งในโปรแกรมของ AdmissionPremium.com โดยบริษัท อัพบีน จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั...


ภาพกิจกรรม Admission Planning คุณครูแนะแนว จ.มหาสารคาม

ดูภาพบรรยากาศ Admission Planning คุณครูแนะแนว จ.มหาสารคามทั้งหมดที่นี่


ภาพกิจกรรม Admission Planning ครูแนะแนว จ.ปราจีนบุรี

Workshop Admission Planning ให้กับ ครูแนะแนว จ.ปราจีนบุรี


ภาพบรรยากาศ Admission Planning สุราษฎร์ธานี สพป.11

บรรยายโครงการ SPU Admission Planning "วางแผนดี มีอนาคต" ให้กับครูแนะแนว ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี จัดโดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 11


ภาพบรรยากาศ คุณครูแนะแนว จ.เพชรบูรณ์ สพม.40 กับ Admission Planning

อ.เก่ง อ.ก้อง AdmissionPremium Workshop Admission Planning “วางแผนดี มีอนาคต” ให้กับคุณครูแนะแนว จ.เพชรบูรณ์ สพม.40


อบรม Admission Planning โปรแกรมวางแผนดี มีอนาคต ให้กับคุณครูแนะแนว สพม. กรุงเทพ

การอบรม Admission Planning โปรแกรมวางแผนดี มีอนาคต ในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาเรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”ตามมติ ...


Workshop Admission Planning "วางแผนดีมีอนาคต" ให้กับน้องๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้วางแผนการเรียนให้ตรงกับบุคลิกภาพและงานในอนาคต พร้อมวิเคราะห์โอกาสสอบติด คณะมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการสอบ และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน ...