หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

U-Recommend 7 สาขาธุรกิจการบิน 2020

วันที่เวลาโพส 24 กุมภาพันธ์ 63 09:48 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium

การเดินทางโดยเครื่องบินยังคงเป็นที่นิยม และเป็นทางเลือกแรกเสมอ ทำให้สายการบินต่างๆ ยังคงต้องการเพิ่มเส้นทางเพื่อสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง นั้นหมายความว่าบุคคลากรทางการบินยังเป็นที่ต้องการอักมาก ฉะนั้นสำหรับน้องๆ ที่กำลังเลือกว่าจะเรียนอะไร พี่ขอแนะนำว่าการเรียนด้านการบินยังคงเป็นทางเลือกที่ดีทั้งในตอนนี้ และอนาคต วันนี้พี่จึงขอแนะนำสานา “ธุรกิจการบิน” ที่เรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน ได้เรียนในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสาร การจัดการสัมภาระ รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออก และการขนส่งทางอากาศ จะมีที่ไหนติดอยู่ในลิสต์ U-Recommend ของพี่บ้าง ไปดูกันเลย

 

สาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยวิทยาลัยมี Mock Up ที่ใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นเครื่องบินแบบ A300-600 โดยมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/34579
เว็บไซต์สาขา : cadt.dpu.ac.th

 

สาขาการจัดการการบิน
หลักสูตรวิชาภาคพื้นดิน สถาบันการบินพลเรือน

ถ้าพูดถึงการเรียนด้านการบิน แล้วไม่พูดถึงสถาบันการบินพลเรือนคงไม่ได้ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตร 4 ปี จะมี 3 วิชาเอกให้น้องๆ ได้เลือกเรียนเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 ได้แก่ การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM), การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management : APM) และ การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management : ACM)

เว็บไซต์สาขา : www.catc.or.th

 

การจัดการธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด


หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน น้องๆ จะมีโอกาสฝึกงานกับสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะได้ฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์การทำงานแบบได้ลงมือปฏิบัติจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นจริงๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในองค์กร เป็นผู้ให้คำแนะนำ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกับสถาบันสอนขับอากาศยานเบาพิเศษ หรือ The Light Aircraft for Leisure Association Flying Club (LAAF) นักศึกษาจะได้เรียนกับนักบินมืออาชีพที่ชำนาญและมีประสบการณ์ทางด้านการบิน ถ้านักศึกษาสอบผ่าน จะได้รับใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษ หรือ Ultra – Light Pilot License (UPL) ซึ่งนับได้ว่าแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษนี้ ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนประเทศไทย

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/120
เว็บไซต์สาขา : www.stamford.edu

 

สาขาธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

หากน้องคนไหนสนใจสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่นี่น้องๆ จะได้เรียนพื้นฐานวิชาชีพธุรกิจการบิน รวมไปถึงความรู้ด้านกฎหมายการบินพลเรือนที่จะเป็นความรู้ทางวิชาชีพ และจะต้องออกไปฝึกงานจริงกับสถานประกอบการ เพื่อสะสมประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน โดยการฝึกงานจะนับเป็นจำนวนชั่วโมง คือ 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกันจบครบ

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/26
เว็บไซต์สาขา : entrance.dusit.ac.th

 

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำหรับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจสายการบิน ระหว่างเรียนจะได้ฝึกในห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง และได้ไปดูงานในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จบออกไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักบริการภาคพื้น พนักงานงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/34572
เว็บไซต์สาขา : tourism.utcc.ac.th

 

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวิชาเอกให้เลือกเรียน 3 วิชา ได้แก่ งานบริการการบิน (Aviation Services), ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน (Aviation Logistics Business) และ การปฏิบัติการทางการบิน (Aviation Operations) สิ่งที่โดดเด่นที่ทำให้ที่นี่ถูกเลือกมานั้นคือ นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้ด้านธุรกิจการบิน และภาษาอังกฤษที่เป็นหัวใจสำคัญของสาขานี่แล้ว น้องๆ ยังจะได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วย ซึ่งธุรกิจการบินในประเทศจีนกำลงเติบโตมากที่สุดในเอเชียด้วย

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/27
เว็บไซต์สาขา : www.mfu.ac.th

    

สาขาธุรกิจการบิน
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


 

สาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเน้นให้นัน้องๆ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ มีการค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตร จากผู้มีประสบการณ์จริงในแต่ละแขนงธุรกิจ จนออกมาเป็นหลักสูตรวิชาเอก ที่ผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานมากถึง 7 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service), การบริการภาคพื้น (Ground Service), การขนส่ง (Cargo), การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service), การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing), ครัวการบิน (Catering) และการตลาด (Marketing)

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/34613
เว็บไซต์สาขา : kbu.ac.th
*** คัดเลือกสาขาแนะนำ 2020 โดยกองบรรณาธิการ AdmissionPremium.com และอาจมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม​

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด