หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย

สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2022

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ( Computer science) เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งซอฟต์แวร์ และเครือข่าย...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ 2022

ปกติแล้ว ข้อมูลที่เก็บมานั้นจะยังไม่เป็นระบบและยังไม่เห็นลักษณะที่สำคัญของข้อมูลที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลนั้นมาจัดให้เป็นระบบเพื่อจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ได้ การนำเสนอข้อมูลเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไอที ดิจิทัล AI ควอนตัม ไบโอเทคโนโลยี จีโนม และนาโนเทคโนโลยี จะสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่าง ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ปี 2022

สาขา Business and Management ถือว่าเป็นสาขายอดฮิตมากที่สุดเลยในสายธุรกิจนี้ ในสาขานี้ การเรียนการสอนโดดเด่นมาก มีทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและโท และหลักสูตรการวิจัยสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในสาขาการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 2022

น้อง ๆ คนไหนเป็นคอหนังห้ามพลาด! มาผลิตหนังแบบมืออาชีพ สร้างกระแสใหม่ ๆ ให้วงการสื่อภาพยนตร์ยุคดิจิทัลกันเถอะ สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากสร้างหนังในแบบที่ตัวเองต้องการ หรือเป็นผู้กำกับมือหนึ่งคนต่อ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง ปี 2022

หากน้อง ๆ อยากเรียนวิศวกรรมศาตร์ แต่ไม่รู้จะเรียนด้านไหนที่ และเป็นที่ต้องการของตลาดงาน พี่มีสาขาแนะนำนั้นก็คือ " วิศวกรรมระบบราง " สาขาที่เรียนด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และการดำเนินงานทุกประเภทของระบบรถไฟ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2022

วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้กับสาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของแต่ละมหาวิทยาลัย และหลักสุตรเรียนเกี่ยวกับอะไรมาดูกัน ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ปี 2022

น้อง ๆ หลาย ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการออกแบบ พี่แนะนำว่าคณะนี้น้อง ๆ ไม่ควรพลาด ถูกใจวัยรุ่นอย่างเรา ๆ แน่นอนกับคณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรสู่อนาคต ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลเป็นจำนวนมากจากการบริโภคสื่อด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2022

น้อง ๆ คนไหนเลือกเรียนในหลักสูตรนานาชาติ น้อง ๆ จะได้เจอคือการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และจะได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างออกไปอาจจะไม่เหมือนกับที่น้อ...