หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย

สาขาแนะนำ 2023

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรการออกแบบภายใน ปี 2023

หากมองถึงพื้นที่ Life Style ที่มีอิสระในการแสดงออกนำสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีการใช้ชีวิตร่วมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ แล้ว Siam Square ก็เปรียบได้กับแหล่งรวมวัฒนธรรมเหล่านั้น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น ...

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปี 2023

" วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ " เรียนเกี่ยวกับอะไร ? เป็นการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ซึ่งปัจจุบัน การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ...

​​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2023

" วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ " เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วันนี้พี่คำตอบมาฝากน้อง ๆ ที่สนใจจะดรียนสายนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนโดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ...

​​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ปี 2023

เรียน " บริหารธุรกิจนานาชาติ " เรียนอะไรบ้าง ? เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรสื่อสารการแสดง ปี 2023

สำหรับน้องๆที่สนใจศิลปะการแสดง เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง ศิลปะการแสดง ไม่ได้หมายความถึงการแสดงละครหรือการแสดงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังควบรวมถึงศาสตร์ของการแสดงหลายๆอย่าง ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม ปี 2023

สวัสดีจ้าน้องๆ พี่เชื่อว่าทุกๆคนอยากสวยและอยากดูดี สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรด้านสุขภาพและความงามที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่เรียนสายศิลป์ ตลอดจนนักเรียนอาชีวะ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ปี 2023

สวัสดีจ้าน้อง ๆ สำหรับคนที่อยากเข้ามาเรียนทางด้านโลจิสติกส์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือ การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศแต่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น ...

​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2023

หลักสูตรนานาชาติ ถือเป็นอีกทางเลือกของการศึกษา เพราะมีโอกาสได้งานสูงและเงินเดือนดี ปัจจุบันความสามารถทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำไปใช้ในการทำงานอีกด้วย ...

​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2023

หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะเลือกเรียนวิศวะที่ไหนดี แต่อยากเรียนวิศวะ อยากสอบวิศวะหรือกำลังมองหาทุนวิศวะอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิศวะโยธา เรียนวิศวะไฟฟ้า เรียนวิศวะเครื่องกลวิศวะยานยนต์วิศวกรรมระบบราง ...

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง ปี 2023

หากถามว่าสายงานหรือสาขา " วิศวกรรมศาตร์ "ด้านไหนจะฮอตฮิตมากที่สุดในตอนนี้ ก็คงไม่พ้นสาขาวิศวกรรมระบบรางแน่นอน เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนวิศวกรรมระบบรางและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่มาก แล้วสาขานี้เรียนอะไรบ้างล่ะ? ...

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2023

ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยน และต้องการเพิ่มความหลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย ...

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ ปี 2023

น้อง ๆ คนไหนชอบงานบริการกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนต่อทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่ก็ยังลังเลสงสัยว่า คณะ/สาขานี้ เรียนอะไรกันบ้าง? แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเป้าหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ...