หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย

สาขาแนะนำ 2023

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ปี 2023

น้อง ๆ อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก บอกเลยว่าเป็นงานที่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อม ๆ กัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ถ้าน้อง ๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ปี 2023

น้องๆคนไหน ที่รักในงานบริการ และ ชื่นชอบการท่องเที่ยว พี่แนะนำสาขานี้เลย สาขาการจัดการโรงแรมออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ถ้ารักงานบริการอยากเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ต้อง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรืออยากจัดทริปสุดสนุกไม่เหมือนใคร ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรธุรกิจการบิน ปี 2023

เอาใจสายแอร์โฮสเตสและสจ๊วต เพราะเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบินได้ เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาธุรกิจการบินจะปูพื้นฐานลงลึกแบบมืออาชีพเพื่อเป็นตัวจริงด้านบุคลิกภาพ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปี 2023

บอกเลยว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่าน Social Network ตั้งแต่การค้นหาข้อ การดูหนัง ฟังเพลง ซื้อขายสินค้า หรือทำธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสื่อสารเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2023

ไหนใครอยากเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยกมือขึ้น ? วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง วันนี้พี่มีคำตอบ! โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเรียนเกี่ยวกับอะไร ...

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2023

น้อง ๆ คนไหนกำลังคิดอยากเรียนบริหาร เรียนการตลาด เรียนเด้านธุรกิจระหว่างประเทศบ้าง คณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร ? การเรียนเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด ( Marketing ...

​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปี 2023

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2023

สวัสดีจ้าน้องๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจกันมาก น้องๆหลายๆคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคณะหรือหลักสูตรนี้เขาเรียนอะไรกัน และ มีแนวทางการประกอบอาชีพอย่างไร รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับแนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ระบบการบริหารราชการไทยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ...

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรการออกแบบภายใน ปี 2023

หากมองถึงพื้นที่ Life Style ที่มีอิสระในการแสดงออกนำสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีการใช้ชีวิตร่วมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ แล้ว Siam Square ก็เปรียบได้กับแหล่งรวมวัฒนธรรมเหล่านั้น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น ...

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปี 2023

" วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ " เรียนเกี่ยวกับอะไร ? เป็นการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ซึ่งปัจจุบัน การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ...

​​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2023

" วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ " เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วันนี้พี่คำตอบมาฝากน้อง ๆ ที่สนใจจะดรียนสายนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนโดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ...

​​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ปี 2023

เรียน " บริหารธุรกิจนานาชาติ " เรียนอะไรบ้าง ? เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ...