หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย

สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2021

การศึกษาในสาขานี้จะศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัล ปี 2021

การตลาดดิจิตอล คืออะไร (Digital Marketing) Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิตัล หมายถึงการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิตอล เช่นคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ เป็นสื่อกลางในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม ปี 2021

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เรียนวิเคราะห์ถึงสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้ชื่อว่าวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่เรียนเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ปี 2021

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากพูดถึงการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันความนิยมก็ยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด หลายคนอาจจะสงสัยว่ายุคนี้เรียนด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์จบไปจะทำงานอะไรดี ...

U-Recommend แนะนำหลักสูตรธุรกิจการบิน ปี 2021

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน สาขาธุรกิจการบิน มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยวิทยาลัยมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง ...

U-Recommend แนะนำ 5 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเกม ปี 2021

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ "สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม" สาขาที่ น้องๆ จะได้เรียนออกแบบและสร้างเกม และการสร้างแอนิเมชันทั้งแบบ ...

U-Recommend แนะนำ 7 หลักสูตรภาษาจีน ปี 2021

มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาภาษาจีนธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับโลกยุคไร้พรมแดน เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ภาคปกติเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และเรียนแบบระบบทางไกล (Online) สอนโดยเจ้าของภาษา ...

U-Recommend แนะนำ 5 หลักสูตรนานาชาติ ปี 2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรนานาชาติ • นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) • พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ...