หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

แนะนำสาขาบัญชี 2020 "รู้ไหมบัญชี คือคณะสาขายอดฮิตของ TCAS ทุกปี"

วันที่เวลาโพส 24 กุมภาพันธ์ 63 09:50 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium
หนึ่งในอาชีพที่ติดอันดับและขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่ในอันดับต้นๆ 
นั่นคือเรื่องของการจัดการการเงินหรือทำบัญชีนั่นเอง สาขาบัญชีถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม
และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ดังนั้นถ้าน้องๆ ที่มีใจรักการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ  หรือยังลังเลหรือไม่เห็นภาพข้อดีของการเรียนสาขานี้
จะมีที่ไหนติดอยู่ในลิสต์ U-Recommend ของพี่บ้าง ไปดูกันเลย แล้วน้องจะได้รู้ว่าการเรียนบัญชีนั้น
สร้างโอกาสในการทำงานได้มากแค่ไหนค่ะ

คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ คือ การเรียนการสอนของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น ได้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ พร้อมที่จะออกไปทำงานได้จริง และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยได้นำเกมจำลองการบัญชี และเกมการจำลองการสอบบัญชี มาใช้ในการสอนควบคู่ไปกับเกม
U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/119
เว็บไซต์สาขา : https://accountancy.utcc.ac.th/

สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทางสาขาเน้น ให้การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  น้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและนานาชาติ ก็คือ ได้การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/139
เว็บไซต์สาขา : http://bus.ku.ac.th/new/th/department/department_accounting.php


สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ
เว็บไซต์สาขา : https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-commerce-and-accountancy/

สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ในขณะเดียวกันก็ให้ได้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
จุดเด่นของที่นี่ เป็นสาขาทางวิชาชีพเฉพาะที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ และ เป็น 1 ใน 8 สาขาที่ต้องการในอาเซียน
U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34631
เว็บไซต์สาขา : http://www.sau.ac.th/crouse-fe-10.html


สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์สาขา : https://www.cmu.ac.th/th/faculty/business_administration/aboutus


คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบัญชี ม.ศรีปทุมนั้น ใช้เพียงการ บวก ลบ คูณ หาร แบบพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้เคร่งในเรื่องแคลคูลัสอย่างที่หลายคนกังวลใจ และที่นี่ยังใส่ใจในเรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย เพื่อที่จะตามให้ทันกับกระแสอาเซียนได้ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเก่งทั้งภาษีเก่งทั้งภาษาน้องๆ จะสามารถก้าวออกไปสมัครงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่มั่นคงอยู่รอบบ้านเรา ได้ถึง 10 ประเทศที่เดียว
U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/102
เว็บไซต์สาขา : https://www.spu.ac.th/fac/account/ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด