หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ปี 2021

วันที่เวลาโพส 10 มีนาคม 64 13:33 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากพูดถึงการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันความนิยมก็ยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด หลายคนอาจจะสงสัยว่ายุคนี้เรียนด้านสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์จบไปจะทำงานอะไรดี ก็ขอบอกเลยว่า ทุกองค์กร ทุกร้านค้า ทุกธุรกิจต้องการนักสื่อสาร ที่สื่อสารผ่านโลกดิจิทัลได้ ปัจจุบันแวดวงนิเทศฯ ก็มีวิธีการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ ออกมาตลอด อย่างในปีนี้  TikTok และ Clubhouse ก็มาแรงแซงทางโค้ง นักสื่อสารเก่งๆ ก็ต้องหากลวิธีนำเสนอตัวเองและแบรนด์องค์กรในแพลตฟอร์มเหล่านี้  

การที่น้องๆ จะเรียนนิเทศได้ อย่างแรกเลยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ สังเกตตัวเอง รู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ช่างสังเกตพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ และแน่นอน ต้องหัดคิดนอกกรอบ หรือดูคลิปอะไรก็ตาม ก็ต้องคิดตาม หรือ ตีโจทย์ ทำความเข้าใจได้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไร มีจุดขาย จุดไหน ทำอย่างไรคนจะแชร์ต่อ

ทุกวันนี้วงการนิเทศศาสตร์ได้เปลี่ยนจากยุคแอนะล็อกเป็นยุคดิจิทัล ยุคสมัยเปลี่ยน หลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนตาม จากเดิมที่คนนิยมเรียนสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตอนนี้สื่อที่เราเปิดรับไม่ได้อยู่แค่ใน วิทยุ และ โทรทัศน์  สาขาการสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ หรือ  Digital Media and Creation (DigiM) จึงถูกพัฒนาขึ้นมาจากสาขาเดิม
 
DigiM  เป็นสาขาที่ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่ มือโปรด้านทำสื่อออนไลน์ ที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ และสามารถใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทำเนื้อหาตอบโจทย์ทุกความต้องการของโลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ เขียนบท ตัดต่อ การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ยูทูบ ไลน์ และสื่อใหม่อื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัย รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจสื่อ และวิธีการหาแหล่งเงินทุนในการผลิต การเริ่มต้น Start-up สามารถบริหารสื่อใหม่ๆ ให้มีผู้ติดตามมากๆ และสร้างรายได้จากสื่อเหล่านั้นด้วย
 
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ
เป็นผู้ผลิตสื่อ Youtuber, Blogger, Creative, Content Creator,  Audio-Visual Specialist เจ้าของ Facebook Fanpage นักรีวิว นักธุรกิจสื่อดิจิทัล ผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ผู้จัดการสื่อในองค์กรสื่อ รวมทั้งผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบท ช่างภาพมืออาชีพ มือโปรด้านการตัดต่อคลิป เจ้าหน้าที่กราฟิก ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
- มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์วิชาชีพและทำธุรกิจจริง
- มีสตูดิโอมากมาย หลายรูปแบบ ทั้งสตูดิโอทีวี สตูดิโอสื่อดิจิทัล สตูดิโอข่าว สตูดิโอถ่ายภาพ ห้องพากย์เสียง ฯลฯ เพื่อใช้ในการเรียนแบบเน้นภาคปฏิบัติ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
หลักสูตร 4 ปีสาขานี้ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านสื่อมวลชน เช่น การออกแบบและผลิตสื่อ องค์ประกอบศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชัน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ และการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ทำสัมมนาและโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน และจะได้ฝึกงานตอนภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4 และออกฝึกสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 เทอม 1


จบมาทำงานอะไร
นักการสื่อสารมวลชน,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักฝึกอบรมและเผยแพร่,นักพัฒนาเว็บไซต์,นักพัฒนา e -Learning,นักประชาสัมพันธ์,นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์,นักผลิตรายการวีดิทัศน์,นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34322
เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสยาม
สาขาสื่อดิจิทัล
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน งานด้านสื่อ โดยเฉพาะ “สื่อดิจิทัล” จึงถือเป็นงานมีคุณค่าและมูลค่าทั้งในเชิงศิลปะและเชิงธุรกิจ ในฐานะที่เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง และกลายเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมสื่อซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง หากน้องๆ คนไหนรู้สึกว่าตัวเองมีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี ศิลปะ ตัดต่อ การการวาดหรือออกแบบกราฟิก การ์ตูน 3 มิติ หรือสื่อต่างๆ และต้องการเรียนต่อในสาขาที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตร 4 ปี คงช่วยตอบโจทย์ให้น้องๆ ได้เป็นอย่างดี

จบมาทำงานอะไร
นักออกแบบกราฟิก, ศิลปิน, นักออกแบบงานสิ่งพิมพ์, นักออกแบบสื่อออนไลน์, นักทำแอนิเมชั่น, นักไอทีและมัลติมีเดีย, นักตัดต่อ, นักออกแบบเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน, Designer, ช่างภาพ, นักออกแบบโฆษณา, ผู้กำกับศิลป์, ผู้กำกับการออกแบบ เป็นต้น

U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/99
เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพิ่มคุณค่า (Value creation)  ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม  เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม  และงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลำดับ  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดังนั้น การให้ความสำคัญกับธุรกิจภาพยนตร์หรือธุรกิจบันเทิงในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างมาก  นอกจากนี้ การสื่อสารในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน  ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล ข่าวสาร  เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ให้เกิดความรู้ทันด้านข้อมูลข่าวสาร  รู้จักนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จบมาทำงานอะไร
ผู้กำกับการแสดง, ผู้ควบคุมการผลิตงานภาพยนตร์ ,โทรทัศน์, ภาพยนตร์โฆษณา ,ภาพยนตร์แอนิเมชั่น, นักแสดง , ผู้ฝึกเทคนิคการแสดง, ผู้กำกับรายงานโทรทัศน์ ,ผู้จัดการกองถ่าย ,ผู้เขียนบทละคร-บทภาพยนตร์ , ผู้กำกับศิลป์  (Arts Director)  ,ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานแสดง , ผู้ออกแบบฉาก , ผู้ออกแบบแสง,  ผู้ออกแบบเสียง , ครีเอทีฟ  ตลอดจนทีมงานเบื้องหน้าและหลังอื่นๆ  ในธุรกิจภาพยนตร์และโทรศัพท์
เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขานิเทศศาสตร์
นอกจากงานด้านการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน สมาคม หรือองค์กรต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง

จบมาทำงานอะไร
นักจัดรายการวิทยุ, ผู้กำกับการแสดง, นักเขียนบทรายการโทรทัศน์, ผู้ประกาศข่าว ฯลฯ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเนชั่น
คณะนิเทศศาสตร์
โอกาสในการประกอบอาชีพ
 -ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ หรือนักประชาสัมพันธ์ในเอเจนซี่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริษัทด้านการสื่อสาร การตลาด บริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณา สื่อสารการตลาด และสื่อออนไลน์ และบริษัทธุรกิจต่างๆ
-ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าว ผู้รายงานข่าวในวงการสื่อสารมวลชน
 -ช่างภาพ กราฟิกดีไซเนอร์ นักสื่อสารการตลาด เจ้าของกิจการ อาจารย์

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด