หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม ปี 2021

วันที่เวลาโพส 16 มีนาคม 64 15:35 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

 


วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เรียนวิเคราะห์ถึงสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้ชื่อว่าวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่เรียนเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงสากลจึงเป็นความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจึงควรเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูง มีความคิด ความสามารถในการพัฒนาและวิจัย การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทันสมัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และโอกาสในสายงานเมื่อจบมาเราจะได้ทำงาน เช่น นักวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง ผู้ดูแลการผลิต การควบคุมประสิทธิภาพ และคุณภาพของเครื่องสําอาง ให้คําปรึกษาในสถานเสริมความงามและสุขภาพ ผู้ประกอบการสถานเสริมความงามครบวงจร ผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ผู้บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีความงาม ผู้วางแผนการตลาดธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ เป็นต้น


 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม
สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหลักสูตรด้านสุขภาพและความงามที่เปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เปิดโอกาสให้น้องๆที่เรียนสายศิลป์ ตลอดจนนักเรียนอาชีวะ และผู้ที่จบ กศน. ได้เข้ามาเรียนด้วย

เมื่อน้องๆเข้าปี 1 จะต้องได้เรียนกีฬา เริ่มด้วยกีฬาเบาๆ อย่างลีลาศก่อน เพื่อให้จะได้พัฒนาไปเรียนวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น โยคะ หรือฟิตเนสในปีต่อไป  พอปี 2 เริ่มการเรียนนวดแผนไทย วิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม วิชาเครื่องสำอางเบื้องต้น น้องๆจะได้รู้แล้วว่า กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางมีอะไรบ้าง การเลือกใช้เครื่องสำอางปัญหาผิวแบบไหนต้องเลือกแบบไหน และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างไร ชั้นปีที่ 3 จะเป็นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การนวด การทำสปา และการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งในส่วนนี้มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางครบครัน พร้อมให้น้องๆ ได้ใช้งาน และในปีสุดท้าย น้องๆ จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง  ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพสปาและนวดไทยเพื่อสุขภาพ (DPU Place Spa) , บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ SPA Cenvaree ในเครือ Central Hotels Resorts ซึ่งเป็นสถานบริการที่มีชื่อเสียงทางด้านสุขภาพและความงาม

เมื่อน้องๆ จบจากสาขานี้ไปมีงานทำแน่นอน 100% เนื่องจากสุขภาพและความงามถือเป็นอีกหนึ่งเทรนของตลาดงาน และบุคลากรด้านนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในตลอดในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งทางสาขาได้มีการทำข้อตกลงกับภาคธุรกิจเอกชนหลายราย ในธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความงามที่จะรองรับน้องๆที่จบจากที่นี่เข้าทำงานอีกด้วย

 

จุดเด่น/ความน่าสนใจของของสาขานี้คืออะไร

- เป็นหลักสูตรแรกๆในประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการดูแลสุขภาพและความงามที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยกัน

- มีหน่วยงานพันธมิตรทางด้านสุขภาพและความงาม อาทิเช่น โรงพยาบาลผิวหนังอโศก   Panpuri  ฯลฯ ที่ให้การรองรับการฝึกงานและการทำงานหลังจากที่จบการศึกษา

- เรียนจริง ปฏิบัติจริงใน facility ที่ครบครันและทันสมัย และเรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการจริง

- นำความรู้ไปดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้

- เป็น Wellness therapist  มีงานรอ รายได้สูง เป็นที่ต้องการทั่วโลก สายงานแห่งอนาคต

- ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในด้านต่างๆ เช่น การนวดไทย สปาตะวันตก

- เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพกำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการสูง

- เพิ่มเรื่อง BEAUTY เทรนด์ที่ไม่เคยตก e.g. cosmetic, anti-aging etc.

- เน้นการลงมือทำ สร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์

- มองเห็นโอกาส พัฒนาไอเดียสู่ธุรกิจ

- ไม่ต้องจบวิทย์ก็เรียนได้
 

รายละเอียดการเรียน

- มีรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการวิจัยที่จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้องๆทุกแผนการเรียน สายศิลป์ ปวช ปวส และกศน. ก่อนเริ่มเรียน

- เรียนและลงมือสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจของตัวเอง

- เรียนรู้เทรนด์ธุรกิจสุขภาพและความงาม เพื่อเริ่ม start-up เป็นของตัวเองก่อนจบปี 4

- เพิ่มความรู้การดูแลสุขภาพและความงามเบื้องต้น ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้

- เพิ่มความรู้ในด้านสุขภาพ ได้แก่ โภชนาการ ศาสตร์วิทยาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกาย รวมไปถึง ความรู้ในด้านความงาม ได้แก่ เครื่องสำอาง การดูแลผิวพรรณเส้นผม เล็บ  งานสปาและนวดไทย 

- Technology and นวัตกรรมทางสุขภาพและความงาม

- เรียนทักษะ และด้านธุรกิจในศาสตร์ สปา, aromatherapy, วารีบำบัด etc ความรู้องค์รวมที่มีความต้องการสูงในตลาดสปา และ wellness ที่เป็นหนึ่งในธุรกิจทำเงินในตลาดท่องเที่ยวในประเทศ 

คุณสมบัติ

- จบม.6 ทุกแผนการเรียน กศน. หรือเทียบเท่าม.6

รับ นร. แผนการเรียนอะไร :  ทุกแผนการเรียน

เด็กซิ่วเรียนได้ไหม : ได้

 

ค่าเทอม

- รายเทอม : เป็นระบบเหมาจ่าย เทอมละ 50,000 บาท 

- ตลอดหลักสูตร : 400,000 บาท

- จำนวนเทอมที่เรียน: 8 เทอม

- จำนวนปีที่ต้องเรียน: 4 ปี

 

U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/40
 
 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Beauty Technology


มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงาม มีความสามารถในการจัดการ การบริการด้านเทคโนโลยีความงาม มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ด้านการตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีความงามได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความรู้ ความสามารถด้านความงามและสุขภาพ และสามารถวิเคราะห์และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของความงามและสุขภาพ
- สามารถประยุกต์ในการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ และการจัดการทางด้านเทคโนโลยีความงาม
- มีความรู้ ความคิดริเริ่ม และความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ของศาสตร์ความงามและสุขภาพ
- มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
224,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
28,000 บาท/เทอม

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

- เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- เป็นสถาบันแห่งแรกของทวีปเอเชียที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- การเรียนด้านเครื่องสำอางที่ครบวงจร ทั้งคิดค้น ทดลอง พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
224, 000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
28, 000 บาท/เทอม


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง และในส่วนของหลักสูตรจะมีการเรียน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หลายวิชาที่จำเป็น ต่อรายวิชา เฉพาะสาขาต่อไป ดังนั้นนักศึกษาที่จะเข้าเรียน ในสำนักวิชานี้ จะต้องจบทางด้านสายวิทยาศาสตร์ และนักเรียน นักศึกษาที่จะมาเรียน ก็ควรที่จะมีความสนใจ ในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง อาทิ มีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือต้องการทำงาน ทางด้านอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง รักในเรื่องสุขภาพ รักสวยรักงาม ฯลฯ


คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. รักสวยรักงาม รักสุขภาพ


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่

1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง และ
สามารถแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเพื่อประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถตรวจสอบแนะนําประกันคุณภาพเครื่องสําอางอย่างเป็นระบบ และสามารถพฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
3. มีความเป็นผู้นํา มีความคิดสร้างสรรค์มีความเข้าใจงานด้านการบริการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงสิทธิรวมทั้งสามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม


ปรัชญา

- มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม

- บูรณาการภูมิปัญญาของไทย

- สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- การบริหารจัดการธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- ตาไม่บอดสี

- ไม่พิการทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ

- สำหรับกรณีการรับเข้าศึกษาด้วย Portfolio

- จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50


ค่าใช้จ่ายแรกเข้า

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,750 บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่นแรกเข้าศึกษา 3,770 บาท*


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงสากลจึงเป็นความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจึงควรเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูง มีความคิด ความสามารถในการพัฒนาและวิจัย การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาได้มีโอกาสศึกษาพัฒนาตนเองด้านวิชาการเครื่องสำอาง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ และผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทันสมัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

การเรียนการสอน
การเรียนการสอนประกอบด้วยการอภิปรายเน้นเรียนและปฏิบัติการค้นคว้าวิจัย การสัมนา การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นนวัตกรรมและวิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน กพ.รับรอง
2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อ 1,2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์
4. ผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด