หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ปี 2022

วันที่เวลาโพส 20 ตุลาคม 64 11:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

น้อง ๆ หลาย ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการออกแบบ พี่แนะนำว่าคณะนี้น้อง ๆ ไม่ควรพลาด ถูกใจวัยรุ่นอย่างเรา ๆ แน่นอนกับคณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรสู่อนาคต

ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลเป็นจำนวนมากจากการบริโภคสื่อด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ เรียกได้ว่ากำลังฮิต ฮอตมากเลยทีเดียวเพราะในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่าง ๆ ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ 

หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย เรียนอะไรบ้าง?
คณะที่เปิดสอนหลักสูตร สร้างสรรค์ พัฒนานักออกแบบ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์การ์ตูน เกมออนไลน์ วิดีโอเกม เกมมือถือ และสื่อผสม (Multimedia) ต่าง ๆ


จบมาทำงานอะไร ?
- Illustrator
- Digital?Painting?Artist
- Texture Artist
- Matte Painting Artist
- 3D Artist
- 3D Modeller
- 3D Animator
- 3D SLR Artist
- 2D Animator
- Storyboard Artist

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะดิจิทัลมีเดีย


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ เรียนรู้รอบด้านของงานศิลปะ ไม่ว่าจะวาด ปั้น ถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ทั้งวาดด้วยมือ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สาขาการออกแบบกราฟิก เรียนรู้งานออกแบบ ถ่ายภาพ ตัดต่อ โมชันเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน UX UI สิ่งพิมพ์ ครบในสาขาเดียว
- สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล AR / VR และเรียนรู้รอบด้านของวงการเกม ไม่ว่าจะออกแบบเกม การแคสติ้ง คอสเพย์ ธุรกิจเกม และ Esports
- สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์  แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ
  • COMPUTER ANIMATION เรียนการสร้างแอนิเมชัน ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ออกแบบตัวละคร ฉาก สร้าง Storyboard และตัดต่อ
  • VISUAL EFFECTS เรียนการสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้างหมอก ควัน ระเบิด และตัวละครจำลอง

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เป็นคณะดิจิทัลมีเดียอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน ( Thai Top University 2020 )
- มีหลักสูตรที่ทันสมัย ทันทุกเทรนด์โลกทั้ง NFT และ Metaverse
- มีความพร้อมทั้งห้องเรียน และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับทุกสาขาวิชา
- วาดรูปไม่เป็นก็เรียนได้! เพราะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐาน
- ต่อยอดความชอบให้กลายเป็นจริง จะงานอาร์ตส์ กราฟิก เกม หรือแอนิเมชัน ก็ทำได้

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการศึกษากระบวนการสร้างงานภาพเคลื่อนไหว ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
- เน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริงในทุก ๆ ขั้นตอน
- เน้นการสร้างไอเดียนำมาเขียนพล็อตเรื่องไปจนถึงขั้นผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
-  เน้นผลิตให้มีความเชี่ยวชาญทักษะอาชีพเพื่อตอบโจทย์ที่ต้องการในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- น้นการฝึกพัฒนาทักษะ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถนำไปประยุกต์กับงานด้านอื่น ๆ ได้หลากหลาย
- ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในด้านที่ตนเองถนัด เพื่อให้เกิดความชำนาญ
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน
- สามารถประยุกต์ในการผลิตงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างหลากหลายรอบด้าน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  
- การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 
- การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 
- เน้นการรู้จักนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด  ผลิตชิ้นงาน  ตลอดจนดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้
- มีทักษะด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถประกอบอาชีพในวงการบันเทิงได้อย่างกว้างขวาง
- มีความรู้ มีทักษะด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ ความรู้ทางด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
- เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง
- ให้มีความรู้และทักษะด้านธุรกิจ มีความสามารถรอบด้าน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มีความรู้และทักษะครบวงจรเพื่อพัฒนา 
- สามารถทำงานได้อย่างครบวงจร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกม 
- มีความเข้าใจในทุก ๆ กระบวนการของการสร้างเกม ตั้งแต่การเริ่มออกแบบวางโครงสร้างของเกม 
- การเขียนโปรแกรมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การออกแบบรูปแบบการเล่นและหน้าตาของเกม 
- สามารถพัฒนาเกมในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถพัฒนาเกมเพื่อจุดประสงค์อื่นได้ เช่น การสร้างเกมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ 
- สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย


มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขานิเทศศิลป์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
- การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- เรียนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อโฆษณา, แอนิเมชั่น, กราฟิก

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะด้านแนวคิดและการปฏิบัติจากประสบการณ์การฝึกฝน
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนได้

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด