หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 2022

วันที่เวลาโพส 04 มกราคม 65 13:02 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

น้อง ๆ คนไหนเป็นคอหนังห้ามพลาด! มาผลิตหนังแบบมืออาชีพ สร้างกระแสใหม่ ๆ ให้วงการสื่อภาพยนตร์ยุคดิจิทัลกันเถอะ

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากสร้างหนังในแบบที่ตัวเองต้องการ หรือเป็นผู้กำกับมือหนึ่งคนต่อ น้อง ๆ จะต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำให้เร็วที่สุด! 

เพราะงานเบื้องหลังไม่ใช่ง่าย ๆ ผู้กำกับหนังดีสักเรื่องจึงต้องรู้ลึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ บันทึกตัดต่อ ออกแบบเสียง ลำดับภาพ และการบริหารงานกองถ่าย ได้ลงมือจับและใช้เครื่องมือเองทุกขั้นตอน  การทำงาน พร้อมโอกาสการทำงานร่วมกับมืออาชีพตัวจริงในวงการภาพยนตร์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้กำกับ, ผู้ช่วยผู้กำกับ
- ผู้กำกับภาพ, ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ
- ผู้ลำดับภาพ และเทคนิคพิเศษ
- คนเขียนบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ และบทต่างๆ
- ผู้ควบคุมการผลิต, ผู้จัดการกองถ่าย, ผู้อำนวยการสร้าง
- ผู้จัดหานักแสดง
- อาจารย์ด้านภาพยนตร์, นักเขียน และนักวิจารณ์ภาพยนตร์
- สามารถทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรอื่นๆ ในวงการบันเทิง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์, Production House ฯลฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สอนทุกกระบวนการการผลิตภาพยนตร์ คอบคลุมทุก Position ทั้งเขียนบท กำกับ ถ่ายภาพ ตัดต่อ และผสมเสียง
- เรียนรู้พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์ เข้าห้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ปีแรก! เพื่อให้เข้าใจศิลปะด้านภาพยนตร์มากขึ้น
- รู้ทุกอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ว้าวสุด! เรียนรู้การใช้งานจริงกับตัวจริงมือฉมัง!
- สอนการลำดับความคิดและการเล่าเรื่องให้เฉียบ! ตีโจทย์แตกได้ในทุก Detail
- สอนทุกเทคนิคทั้งเรื่องสี แสง และมุมของภาพ ให้เนี้ยบกว่าใคร! ในรายวิชา “การกำกับศิลป์ในภาพยนตร์”
- ทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาที่ช่วยตอบโจทย์องค์ประกอบสำคัญในการผลิตภาพยนตร์ให้ Cool กว่าใคร

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เรียนรู้ประสบการณ์กับตัวจริง โดยวิทยากรและอาจารย์พิเศษตัว TOP จากทั้งหน้ากล้องและหลังกล้อง
- การันตีจากรุ่นพี่ กับรางวัลจากการชนะการประกวดระดับประเทศ
- Connection เพียบ! ปูเส้นทางสู่ความฝันในวงการภาพยนตร์
- อุปกรณ์และห้องสตูดิโอครบสุด ฝึกจริง! ได้ออกกองนอกสนามอย่างมืออาชีพ
- โปรเจคจบสุด BIG “เทศกาลฉายหนัง” ได้ลองทำหนังสั้น รวมทุกเทคนิคตลอด 4 ปี เพื่อเล่าเรื่องในแบบของตัวเอง โดยมีกรรมการพิเศษชื่อดังจากวงการภาพยนตร์ร่วม Comment
- ทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พร้อมเป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพยนตร์และภาพนิ่ง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติทั้งทางด้านศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
- เพื่อผลิตให้มีความเพียบพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไปการศึกษาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
- น้อง ๆ ต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ รวมถึงศิลปะ และภาษาของภาพยนตร์ควบคู่กันไป 
- มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ที่เป็นศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎี การวิจัย สุนทรียศาสตร์ การวางแผน การวิเคราะห์ และวิจารณ์ภาพยนตร์ 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- มีความรู้ความสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์งานข้ามสื่อ อาทิ การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ 
- สามารถประยุกต์คอมพิวเตอร์ที่สามารถผสมผสานกับงานผลิตภาพยนตร์ได้


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชาภาพยนตร์ปริทรรศน์
- ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ โฆษณาเบื้องต้น
- ปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่เพิ่งเข้าเรียนได้ค้นหาตัวตนว่าอยากเรียนอะไร

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ได้ทำงานจริงทางด้านการถ่ายภาพ และออกกองถ่ายหนัง
-ได้ค้นหาตัวเองว่าอยากเรียนอะไร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผู้เรียนจะได้เรียนจากโจทย์การทำงานจริง
- มีอุปกรณ์และสถานที่ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ
- ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือทำงานจริงในทุกๆ ขั้นตอนของการสร้างภาพยนต์อย่างละเอียด

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สร้างบุคคลากรในวงการสื่อในรูปแบบต่างๆ วงการถ่ายภาพและการแสดง
- รวมถึงสร้างบุคคลากรในสายงานการออกแบบอื่นๆ
- ได้ลงมือทำงานจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- หลักสูตรที่เน้นสอนองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
- หลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ผสานกับมุมมองทางศิลปะ
- การใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะด้านสำหรับวิชาชีพ
- มีทักษะความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และตรรกะที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- โดดเด่นในเรื่องความหลากหลายของหลักสูตร
- เป็นทางเลือกให้ผู้เรียนเลือกเรียน
- มีแนวทางการประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง
- ให้น้อง ๆ คิดหาคำตอบใหม่ จากปัญหาเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นเรื่องทักษะความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านการออกแบบ 
- ได้ลองศึกษาค้นคว้า ทดลองและวิจัยด้านการออกแบบ 
-ได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
- สู่การเป็นนักออกแบบสื่อดิจิทัล

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด