หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรสื่อสารการแสดง ปี 2023

วันที่เวลาโพส 21 พฤศจิกายน 65 17:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premiumสำหรับน้องๆที่สนใจศิลปะการแสดง เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง
ศิลปะการแสดง ไม่ได้หมายความถึงการแสดงละครหรือการแสดงภาพยนตร์เท่านั้น
แต่ยังควบรวมถึงศาสตร์ของการแสดงหลายๆอย่าง ทั้งร้อง เต้น เล่นละคร และการสร้างสรรค์งานเบื้องหลัง
ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิง เราก็เป็น "ตัวจริง" ได้! เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง 

จบมาทำงานอะไร ?
- ดารา
- นักแสดง
- นักร้อง
- นักเต้น
- พิธีกรรายการ
- ดีไซน์
- เมคอัพอาร์ตติส
- คอสตูมเมอร์
- ผู้กำกับ
- นักเขียนบท
- ครูสอนการแสดง
- แอ็คติ้งโค้ช 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาสื่อสารการแสดง

เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/commarts/th/program/16/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การเป็นผู้ผลิตและผู้แสดง สร้างสรรค์ผลงานได้เอง
- เรียนครบทุกศาสตร์การแสดง ทั้งการร้อง การเล่น การเต้น Influencer KOL
- เจาะลึกงานเบื้องหลัง การกำกับการแสดง เขียนบท คัดเลือกนักแสดง แต่งหน้าทำผม ออกแบบเสื้อผ้า Stylist จัดฉาก แสง สี เสียง 
- เน้นการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง ทำงานจริง ออกกองจริง
- สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง จากความรู้และประสบการณ์ที่เรียน

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มุ่งเน้น การสร้างตัวจริงในวงการการแสดง ที่สามารถทำงานได้แบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
- เรียนกับกูรูตัวจริงในวงการ ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
- ปั้นจริง ฝึกจริง สอนครบทุกเทคนิคโดยมืออาชีพในวงการ
- ลงมือทำจริงผ่านห้องสตูดิโอสุดทันสมัย และการออกกองนอกสนามแบบมืออาชีพ
- เน้นการสอนด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานที่เรียนที่มีมาตรฐานและทันสมัย
- มีผลงานจริงในวงการบันเทิงอย่างน้อย 3 ชิ้นก่อนเรียนจบ
- มีคอนเนกชั่นในวงการจากรุ่นพี่และอาจารย์ที่เป็นตัวจริง

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การแสดงและกํากับการแสดง
- นาฏศิลป์ไทย และ นาฏศิลป์สากล 

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มีลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ 
- เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาการละคอน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของการละคอนไทยและตะวันตก
- เรียนการคิดรูปแบบการแสดง และ กระบวนการทำงานจริงในสตูดิโอ
- เรียนการวิจารณ์ศิลปะการแสดงในแขนงต่างๆ


เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เสริมสร้างการเป็นบัณฑิตยุคสมัยใหม่
- พื้นฐานศิลปะการละคอนที่ได้มาตรฐานสากล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดง  
- สร้างสรรค์ผลงาน อนุรักษ์ภูมิปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- ผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้เป็นศิลปิน  
- พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน  ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดงในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ ได้อย่างมีคุณภาพ
- ผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
- เรียนในการบรรเลงเครื่องดนตรี หรือขับร้อง

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ให้แก่นักศึกษา
- ให้ความสำคัญต่อพันธกิจด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ การประกันคุณภาพ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด