หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรสื่อสารการแสดง ปี 2024

วันที่เวลาโพส 16 กุมภาพันธ์ 67 14:34 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรสื่อสารการแสดง ปี 2024


   หลักสูตรสื่อสารการแสดง เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านทางการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแสดงออกและการสื่อสารให้เข้าใจได้ด้วยความชัดเจน หลักสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของการแสดง เช่น การพูดและการใช้สายตา เสียงพูด เคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้ภาษาต่าง ๆ และการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร เช่น การใช้คำพูด ภาพยนตร์ หรือการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติด้านการแสดงและการสื่อสารอย่างจริงจัง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการแสดงและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
ลักสูตรสื่อสารการแสดงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจและความปรารถนาที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านการแสดงและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายสาขาอาชีพและสถานการณ์ชีวิตต่าง ๆ ที่ต้องการการสื่อสารอย่างมีความชัดเจนและนำเสนออย่างมีเสน่ห์

   แนวทางประกอบอาชีพ
- นักแสดง 
- ผู้กำกับเวที 
- ผู้กำกับการแสดง 
- นักเขียนบทละคร
- ผู้ฝึกสอนการแสดง 
- ผู้คัดเลือกนักแสดง 
- ผู้ควบคุมลำดับการแสดง
- นักวิชาการละคร 
- ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมการแสดง 
- พิธีกร 
- ผู้สร้างสรรค์รูปแบบรายการ


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง
เว็บไซต์ : 
https://humanities.utcc.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง ครูชวนเล่นมากกว่าสอน ทำจริง งานจริง เวทีจริงๆ ทั้งงานกำกับ เขียนบท แสดง ออกแบบฉาก ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบแสง มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้งานได้ตลอดเวลา มีผลงานการแสดงตลอดปี และได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพ แผนการเรียน 3+1 เรียนจบใน 3 ปี ได้ปริญญาตรี B.F.A. (Performing Arts and Show Business) บวกอีก 1 ปี ได้ปริญญาโท M.B.A. (Management) เน้นปฏิบัติจริงด้วยการทำงานโปรดักชั่นกับครูมืออาชีพในวงการ บวกความถนัดทั้งศิลปะการละครและธุรกิจการแสดงหลากหลายประเภท 

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผสานศิลปะแห่งการแสดงเข้ากับเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล มีกิจกรรมเด่นทั้งทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อเยาวชน
- สามารถต่อยอดทักษะการแสดงเข้ากับทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ละครเวที ละครทีวี ซีรีส์ ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต วาไรตี้โชว์ นักแสดง นักร้อง นักเต้น
- มีโอกาสได้เรียนกับโค้ชและผู้เชี่ยวชาญในสายงานการแสดงตัวจริง เรียนจากประสบการณ์จริงที่เข้มข้น จริงจัง เล่นจริง ทำจริงทุกพื้นที่ที่เราเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เว็บไซต์ : 
http://fofa.swu.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
การเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี โดยปี 1 จะเรียนส่วนมากจะเป็นในตำราพวกประวัติละครเวที ประวัติศิลป์และยุคสมัยของศิลป์ ส่วนปี 2 เริ่มเรียนปฏิบัติจะเริ่มมีวิชาการแสดง 1 มีวิชาปฏิบัติมากขึ้นเรื่อย ๆ พอปี 3 ก็จะเป็นการแสดง 2 เป็น Vocal จะมีตัวเสริมเข้ามาเป็นละครหุ่น ก็จะได้เรียนพื้นฐาน แต่จะได้เรียนหนักขึ้นไปเพราะว่าเรียนแอคติ้ง การใช้เสียงก็จะมีในทุกๆ ปี ปี 4 เป็นธีสิสที่จะต้องทำแล้วก็มีแอคติ้งในช่วงเทอมแรก เป็นแอคติ้งตัวสุดท้ายที่จะต้องเรียน

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงมากมาย อย่างเช่น เต้ย จรินทร์พร, เบ็นซ์ พรชิตา, ออม สุชาร์, โม มนชนก, เป็ก เปรมมนัส, ใบเตย สุวพิชญ์ เป็นต้น
- เป็นคณะหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตงานเบื้องหลังการแสดง เวที ฉาก แสง สีและเสียง รวมไปถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดง การแต่งหน้าเพื่อการแสดง


มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เว็บไซต์ : 
https://www.mupabuu.com/performingarts

   เรียนอะไรบ้าง ?
วิชาเอกศิลปะการละคร
มีกลุ่มวิชาให้นิสิตได้เลือกกลุ่มเรียนตามที่ตนเองสนใจหลากหลาย ได้แก่
- กลุ่มวิชาด้านการแสดง
- กลุ่มการกำกับการแสดง
- กลุ่มการเขียนบท
- กลุ่มการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง
- กลุ่มการออกแบบฉากและแสงสำหรับการแสดง

ศิลปะการแสดง PLUS+
มุ่งเสริมความรู้เพื่อให้นิสิตได้เรียนองค์ความรู้ ที่เด็กการแสดงต้องมีเพิ่ม ต้องพลัส ให้สามารถไปทำงานได้จริง ได้แก่
- โมดูลศิลปะการแสดงร่วมสมัย
- โมดูลการเรียนรู้และพัฒนามนุษย์ด้วยศิลปะการแสดง
- โมดูลศิลปะการเเสดงเพื่อการพัฒนา
- โมดูลการจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- อัดแน่นไปด้วยวิชาที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ ฝึกการคิดสร้างสรรค์
- อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
เว็บไซต์ : 
http://commartskbu.com/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย และผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการทางหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น โดยนำพื้นฐานทางด้านการแสดงบนเวทีมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อรองรับตลาดยุคดิจิทัลให้มากขึ้น อย่างเช่นงานทางด้านรายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงงานกิจกรรมพิเศษ และงานการแสดงสด เป็นต้น

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ และชำนาญทางด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
- สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสม


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง
เว็บไซต์ : 
https://www.rbac.ac.th/music-and-performing-arts-creative-industry/

   เรียนอะไรบ้าง ?
นิสิตสามารถเลือกเรียนศาสตร์แห่งวงการบันเทิงได้อย่างครอบคลุมอีกทั้งยังเลือกเรียนได้ตามความชอบของนิสิต ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี , การแสดง , ขับร้อง และนาฏศิลป์ ทำให้นิสิตมั่นใจได้เลยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะสามารถทำงานในวงการบันเทิงได้อย่างเต็มรูปแบบ มีการเชิญวิทยากรจากวงการบันเทิงมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักแสดง ผู้กำกับ นักร้อง นักดนตรี ตลอดจนถึง ศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ก็มาเพื่อให้ความรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิงแบบหมดเปลือก

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีการเชิญวิทยากรจากวงการบันเทิงมาอย่างมากมาย เพื่อให้ความรู้
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคนในวงการบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองละคร ละครเวที หรือแม้แต่สื่อออนไลน์ก็มีรองรับให้นิสิตลงมือปฏิบัติงานจริงกับสถานที่จริง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เว็บไซต์ : 
http://www.dra.far.ssru.ac.th/th/home

   เรียนอะไรบ้าง ?
ทฤษฎีและกิจกรรมการฝึกสอนการแสดง การสร้างหลักสูตรการสอนการแสดงทั้งแบบในห้องเรียนและแบบออกกองถ่าย ทั้งโฆษณา ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ การสร้างกิจกรรม การสอนในห้องเรียนการแสดง การออกแบบการสอนการแสดงและการประเมินผล หลักการพื้นฐานในการกำกับการแสดง การวิเคราะห์และตีความบทสำหรับการแสดง การจัดภาพบนเวที การวางตำแหน่งผู้แสดง องค์ประกอบของการแสดงด้านต่าง ๆ ที่ผู้กำกับจำเป็นต้องรู้ ฝึกกำกับงานศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเลือกรูปแบบตามความเหมาะสม

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
- พื้นฐานศิลปะการละครที่ได้มาตรฐานสากล

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด