หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ ข่าว/บทความ

10 มหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีที่สุด

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 61 17:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
10 มหาวิทยาลัยที่มีคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ที่ดีที่สุด 

1.  Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2.  UCL (University College London)
3.  University of California, Berkeley (UCB)
4.  Delft University of Technology
5.  Harvard University
6.  University of Cambridge
7.  ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
8.  Tsinghua University
9.  National University of Singapore (NUS)
10. Manchester School of Architecture


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด