หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง ตามมาดู! (ภาค2)

วันที่เวลาโพส 16 กุมภาพันธ์ 60 16:13 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ หลังจากในบทความที่แล้วได้นำเสนอ 10 สาขา ทางด้านบริหารธุรกิจ ภาค 1 ไปแล้ว 5 สาขา ประกอบด้วย 1. การจัดการ (Management) 2. การเงินและการธนาคาร (Money and Banking) 3. การตลาด (Marketing) 4. การบัญชี (Accounting) 5. อุตสาหกรรมบริการ (Services Industries) และในบทความนี้ เราจะมาแนะนำต่ออีก 5 สาขาที่เหลือกันค่ะ ส่วนจะมีอะไรบ้าง ตามมาดูได้เลยยยยยย6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
เรียนเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทนผลประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนางานอาชีพ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และพนักงานสัมพันธ์

7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
สาขายอดนิยมของคนที่ชื่นชอบทั้งคอมพิวเตอร์และการบริหารฯ สาขานี้จะเรียนการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ มีการเรียนใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

8. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
สาขาเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีระบบและครอบคลุม โดยวิชาหลักที่จะได้เรียน คือ หลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี เป็นต้น

9. การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship)
สาขาสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่น เรียนแบบรู้ลึกและเข้าใจแนวคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีระบบ สามารถผสานความคิดสร้างสรรค์

10. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
สาขาที่เรียนเกี่ยวกับ ระบบบริหารการสั่งซื้อ การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการในการจัดการวางแผน การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค

UploadImage

และสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อสาขานี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเรียนและสถานที่เรียนได้ตาม Link ด้านล่างนี้เลย
U-Review รวมหลักสูตรการเรียนทั้งหมดที่นี่
Admission Planning วางแผนการเรียนต่อขอบคุณข้อมูลจาก : 
www.dektalent.com
www.vcharkarn.com
www.im2market.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด