หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล อาชีพในอนาคต

พนักงานธนาคาร กับงานที่มากกว่าแค่รับฝากถอน แล้วต้องเรียนอะไรบ้าง?

วันที่เวลาโพส 03 พฤศจิกายน 60 11:57 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ถ้าพูดถึง “งานธนาคาร” หรือ “พนักงานธนาคาร” หลายคนอาจจะติดภาพว่าต้องเป็นงานของพนักงานธนาคารที่ให้บริการ รับฝาก-ถอน หรือเปิดปัญชีที่เค้าท์เตอร์เพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วงานธนาคารยังมีภาระหน้าที่และมีอีกหลายตำแหน่งที่ต้องทำ

โดยธนาคารแต่ละแห่งจะมีธุรกิจหลักที่ให้บริการอยู่หลายด้าน ดังนั้น ตำแหน่งงานธนาคารจึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะการให้บริการของธนาคาร เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการบัตรเครดิต งานบริการสินเชื่อ งานบริการรับฝากเงิน งานบริการด้านการบริหารสินทรัพย์ งานบริการบริหารเงินสด งานการบริการเงินทุน งานบริการด้านหลักทรัพย์ และงานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ เป็นต้น


ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านั้น ธนาคารจะเปิดรับสมัครผู้เรียนจบจากหลากหลายสาขา เช่น  คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) หรือคณะ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร เช่น คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการเงินและการธนาคาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรรมการเงิน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาการประกันภัย) เป็นต้น

เพราะงานธนาคารไม่ได้มีเพียงแค่งานให้บริการรับฝาก ถอนเงิน เพียงอย่างเดียว ดังนั้นใครที่สนใจงานทางด้านนี้ จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมและมั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติ เหล่านี้

- มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงาน
- มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการข้อมูลมีใจรักในงานบริการ
- ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความสามารถด้านการสื่อสาร
- บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ


ทั้งนี้ หากเป้าหมายการทำงานของคุณคือได้ทำงานธนาคารที่มีความมั่นคงและค่าตอบแทนสูง บอกเลยว่า ขอแค่คุณตั้งใจ มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ดี และมีคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคารกำหนดก็สามารถสมัครงานธนาคารได้ เพราะบางตำแหน่งเปิดกว้างพร้อมที่จะรับทุกคนที่ไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงแต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้าทำงาน


ข้อมูลจาก :
www.admissionpremium.com/adplanning
th.jobsdb.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด