สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ/ ประจำปีการศึกษา 2559)

UploadImage

ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร
 
วิชาชีววิทยา  กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559
 
  - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.4-6 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
  - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
  - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
วิชาคณิตศาสตร์   กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559

 
   - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
   - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
   - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
วิชาคอมพิวเตอร์   กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559
 
   - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
   - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
   - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
วิชาเคมี   กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559
 
  - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
  - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
  - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
วิชาฟิสิกส์   กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559
 
   - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
   - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
   - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 
    - คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัคร นักเรียน ม.1-3 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
    - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คลิกที่นี่
 

    - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี่
 
    - Website : โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  คลิกที่นี่
 
 

ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 1 สิงหาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับ :  สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต
 
                                  สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต
 
                                  สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต
 
     - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่
 
     - Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
                         ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลิกที่นี่    
 
 
 
ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2559

        สาขาวิชาที่เปิดรับ :  สาขาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                          สาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                          สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6
 
                                          สาขาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
                                          สาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

          -  รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่
 
          - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่
 
 โครงการดาราศาสตร์ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2559
 
           สาขาวิชาที่เปิดรับ :   สาขาดาราศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

           - ดู รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่
 
           - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 
 
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2559
 
           สาขาวิชาที่เปิดรับ :   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
                                              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
                                              สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                              สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6
 
                                              สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                              ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3
 
                                              ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกที่นี่
 
 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2559
 
           สาขาวิชาที่เปิดรับ :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
                                             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
                                             สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
                                             สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
                                             สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
                                             ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
                                             ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง
 
            ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
            Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คลิกที่นี่
 
 
 
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559


          สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
                                          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
                                          สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6
 
                                          สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                          สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                          ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3
 
                                          ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
          ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
          Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่
 
 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559

 
          สาขาวิชาที่เปิดรับ :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5
 
                                           สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6
 
                                           สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
                                           สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5
 
           ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 
           Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่ข้อมูลจาก : รู้ลึก รู้จริง P'Dome.com