สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม อบรมบุคลากร รุ่นที่ 2 หัวข้อ "Internet of Things"

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อบรมรุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Internet of Things โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Things  โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันอังคารที่  5 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage