สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 5 โครงการรับตรง Admission Direct (ยอดฮิตประจำสัปดาห์)

 
     ลังจากที่ทางทีมงาน ได้สำรวจโครงการรับตรงตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาก็ได้ผลสรุป  5 อันดับคณะ สาขาและมหาวิทยาลัยสุดฮอต ที่เด็กสนใจมากที่สุ่ด (Top 5 Admission Direct) ของปีการศึกษา 2560 ก็ได้ผลสรุปออกมาดังนี้

UploadImage

       จะเห็นได้ว่าโครงการรับตรงตอนนี้ที่ฮอตมากคงหนีไม่พ้น การรับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2560 โดยมียอดผู้เปิดดูมากถึง 12,253 ภายในเวลา 1 วันหลังจากที่ลงรายละเอียดโครงการ เราไปดูกันดีกว่าว่า รายละเอียดโครงการต่างๆ เปิดรับสมัครวันไหน รับจำนวนเท่าไหร่ มีสาขาใดบ้าง เพื่อนๆให้ความสนใจกันมากขนาดนี้
 UploadImage
อันดับที่ 1 : รับตรง กสพท (ระบบรับตรง Direct Admission)  คลิกเลย
(เปิดรับสมัคร  1- 31 ส.ค. 59)
 
คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์ : สามารถสมัครได้ทุกแผนการเรียน
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ : แผนการเรียน วิทย์-คณิต เท่านั้น!!!!
 หลังจากที่น้องๆสมัครสอบแล้ว เราจะต้องสอบ 9 วิชาสามัญ
โดยจะแบ่งสัดส่วนออกเป็น 
(สัดส่วน 70% สอบ 7 วิชา) และ (วิชาเฉพาะ สัดส่วน 30 %) 
ที่สำคัญก็คือ ในวิชาสามัญที่มีค่าน้ำหนักในการสอบไม่เท่ากันทุกวิชา  สรุปง่ายๆดังนี้

-คณิตศาสตร์ 1  >>> น้ำหนักคะแนน 20%
-วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)   >>> น้ำหนักคะแนน 40%
-ภาษาอังกฤษ  >>> น้ำหนักคะแนน 20%
-ภาษาไทย  >>> น้ำหนักคะแนน 10%
-สังคมศึกษา  >>> น้ำหนักคะแนน 10%

 
UploadImage
อันดับที่ 2 : วิทยาลัยนานาชาติ (รอบที่1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิกเลย
(เปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559 )

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1.B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
2.B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
3.B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
            Major : Hotel management (เอกการโรงแรม)
            Major : Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1.B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
3.GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา
1.สอบข้อเขียน 
2.สอบสัมภาษณ์
 
Uplo0adImage
อันดับที่ 3 : คณะสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกเลย
เปิดรับสมัคร  16 - 31 สิงหาคม 2559 )

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  :  จำนวนรับสมัคร  10  คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
2.GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.มีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT (รหัส 85) 
4.มีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 1/ รหัส 71), (PAT 2/ รหัส 72)
 
Uplo0adImage
อันดับที่ 4 : หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกเลย
เปิดรับสมัคร  16 - 31 สิงหาคม 2559 )

คณะนิเทศศาสตร์ / สาขาวิชาวารสารสนเทศ  :  จำนวนที่รับ  10  คน
คุณสมับัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
3.เป็นผู้ที่มีผลงาน หรือรางวัลที่แสดงถึงความสามารถทางสารสนเทศ : รวบรวมหลักฐานในแฟ้มผลงาน
4..ใช้ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2560 
 
Uplo0adImage
อันดับที่ 5 : หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกเลย
เปิดรับสมัคร  16 - 31 สิงหาคม 2559 )
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน  :   จำนวน  10  ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาปีที่ 6
2.GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 
3.มีผลคะแนนสอบ GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
 
 
       เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ 
5 อันดับคณะ สาขาและมหาวิทยาลัยสุดฮอต ที่เด็กสนใจมากที่สุดภายในสัปดาห์นี้ (Top 5 Admission Direct) ทีมงาน Admission Premium คอยอัพเดตข้อมูลโครงการรับตรงอย่างต่อเนื่องทุกวัน น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้ 24 ชั่วโมง เพียงโหลด Application : “Admission Premium”ผ่านช่องทาง App Store หรือ Play Store เราพร้อมรองรับทั้งระบบ ISO และ Android โหลดเลย โหลดเลยยย !!!!

UploadImage