สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับแล้ว! โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567

   เปิดรับแล้ว! โอกาสรับตรงโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567


   กำหนดการรับสมัคร
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ม.ค. -15 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 17 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย : วันที่ 21 พ.ค. 67
    ตรวจร่างกาย : วันที่ 11-12 มิ.ย. 67
    สัมภาษณ์ : วันที่ 20 - 21 มิ.ย. 67
    ประกาศผล : วันที่ 28 มิ.ย. 67
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
  • ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
  • สถานะ โสด อายุ 17 – 30 ปี
  • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
 
   ปฏิทินกำหนดการสมัคร : คลิกเลย 
   สมัครได้ที่นี่ : คลิกเลย 
   เว็บไซต์มหิดลผู้ช่วยพยาบาล :
คลิกเลย