สอบเข้ามหาวิทยาลัย

U-Review “เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล”
U-Review “เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล” โปรแกรมที่จะพาคุณผู้ชม น้องๆ และท่านผู้ปกครอง ไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเรียน รายละเอียดการเรียนการสอน สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้หากเข้าไปเรียน บรรยากาศของสาขา บรรยากาศในห้องเรียน ตลอดจนเจอะลึกแนวโน้มการมีงานทำ และการพัฒนาตนเองในอนาคตของบัณฑิตในสาขานั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อ และเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าไปเรียน
 


โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ
 
1. โปรแกรม U-Review
เป็นส่วนที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ การสมัครเรียน รายละเอียดวิชา ทุนการศึกษา เส้นทางอาชีพ และให้ความเห็นเป็นคะแนน เพื่อช่วยนักเรียนในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในแต่ละคณะสาขา เช่นคะแนนโอกาสหางานง่าย, อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน

UploadImage UploadImage2. บทความ
นำเอาข้อมูลและรูปภาพมานำเสนอในรูปแบบของบทความและบทวิเคราะห์คณะสาขา พร้อมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้าง เสนอแง่มุมที่ถูกมองข้าม และสร้างแรงบันดานใจในการเข้าเรียนคณะสาขานั้นๆ
 
UploadImageUploadImage3. วีดีโอ
เพื่อให้ได้เห็นของจริง ภาพบรรยากาศการเรียน อุปกรณ์ ทีมคณาจารย์ พี่ๆ นักศึกษา ของแต่ละคณะสาขา ดำเนินรายการโดย อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ และทีมงาน AdmissionPremium.com

UploadImage

ใช้งานโปรแกรม U-Review 
1. โปรแกรม U-Review
2. บทความ
3. วีดีโอ