สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!!! ปฏิทิน องค์ประกอบและค่าร้อยละ ของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions กลาง) ปีการศึกษา 2560

UploadImage

       #dek60 เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับสนามสอบที่ผ่านมาอย่าง GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560  สำหรับวันนี้พี่ๆมามี ปฏิทิน และเกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions กลาง ของปีการศึกษา 2560 มาให้เตรียมความพร้อมกันล่วงหน้า ในปี 60 นี้มีการขยับกำหนดการ ตั้งแต่รับสมัคร และ ประกาศผลให้ช้ากว่าปี 59 อีกนะ  !! ส่วนสำหรับเกณฑ์คัดเลือกยังคงเหมือน ปี 2559 แต่อาจจะมีการปรับย่อยในรายสาขาวิชา เช่น ครุศาสตร์   คณะส่วนใหญ่น่าจะไม่มีการปรับเกณฑ์คัดเลือกนะคะ
 
ปฎิทินการรับสมัคร Admissions 2560

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage