สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และสยามนิทัศน์ 2016

ภาพบรรยากาศงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และสยามนิทัศน์ 2016”  ซึ่งจะจัด 2 วัน คือ วันอังคารที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล และเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการกว่า 40 สถาบัน และมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสยามที่น่าสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาเยี่ยมชมงาน เช่น การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ การตอบปัญหาทุกข้อสงสัยกับการเรียนระดับอุดมศึกษา เล่าประสบการณ์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย การเล่นเกมชิงของรางวัลมากมาย เป็นต้น โดยมีโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 50 โรงเรียน  สำหรับวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ดูบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่