สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โค้งสุดท้ายยย!!! รับนักศึกษาใหม่ 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับทุนโควตาพิเศษ 20,000 บาท (ลงทะเบียนวันนี้ - 15 ม.ค. 60)

UploadImage
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

       ขยายรับสมัคร วันนี้ - 15 ม.ค. 2560
       สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 15 ม.ค. 2560


สาขาที่เปิดสอน

       - Airline Business
       - Accountancy
       - International Business Management
       - International Hospitality Management Joint Academic Program with SHML, Switzerland
       - Business Chinese Dual degree Program with BLCU, P.R.China

      
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 


ทุนการศึกษาที่ได้รับ โควตาพิเศษ 2560 (รอบ 1)

       ทุกคณะ ทุกสาขา  
       ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 20,000 บาท*
       ปวส. รับทุน 15,000 บาท*


   หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กระบวนการสมัคร

      - ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
      - สอบความถนัด และสัมภาษณ์

วิธีสมัครเรียน

       สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.spu.ac.th/register.landing.php

       สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
       ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)

เอกสารการสมัคร

       - ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
       - บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
       - ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
       - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว 

       สำหรับผู้ลงทะเบียน

          - การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

       สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

          - ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

 
UploadImage