สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)


     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560(สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) แล้วดังนี้

กำหนดการ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560


ตารางสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3 กุมภาพันธ์ 2561)


ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561)

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)


คำแนะนำเพิ่มเติม

            - นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ทั้งนี้ โรงเรียนที่กำลังศึกษาจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สทศ. เอง
            - เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลคะแนน O-NET และต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (http://www.niets.or.th)
            - ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่