สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร่วมค้นหาตัวตนในสาขาวิชาที่ใช่ เปิดบ้าน STAMFORD OPEN HOUSE 2017 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ร่วมค้นหาตัวตนในสาขาวิชาที่ใช่ เปิดบ้าน STAMFORD OPEN HOUSE 2017
"Bring the world closer" มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วันที่ 5 กันยายน 2560 พบกันที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หัวหิน แคมปัส - ชลบุรี
วันที่ 8-9 กันยายน 2560 พบกันที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด แคมปัส - กรุงเทพฯ

สนใจเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่