สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกัน "ทำไมต้อง 2 ปริญญา" พบกันวันที่ 30 มกราคมนี้ ที่งานเปิดบ้าน SUIC ปี 2561


     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันร่วมในต่างประเทศได้กำหนดจัดนิทรรศการ “เปิดบ้าน SUIC ปี 2561” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูแนะแนว และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำไมต้อง 2 ปริญญา” และนิทรรศการแนะแนวการศึกษา

แล้วพบกันที่งาน “เปิดบ้าน SUIC ปี 2561”
ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

สนใจสมัครเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่ 

กำหนดการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร: 02 880 8361-3 ต่อ 0 โทรสาร: 02 849 75243