สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตแล้ว!! โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด (Admission Genius) คะแนนเก็งจุฬาฯ 61

 

         Admission Genius เป็นอีกโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ในการแอดมิชชั่นให้กับน้อง โดยใช่สถิติคะแนนต่ำสุดในการแอดมิชชั่นปีที่ผ่านๆ มา ในการจำลอง วิเคราะห์ออกมาเป็นโอกาสในการสอบติดของน้องๆ เป็นค่าร้อยละ ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือกันพัฒนาโดย AdmissionPremium.com และ P-dome.com 

 
และตอนนี้เพื่อให้น้องๆ ได้รู้แนวโน้มคะแนน Admission ก่อนใคร เราได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ เก็งคะแนนตามระเบียบการ Admission ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้น้องๆ ที่อยากเข้าไปเรียนใน จุฬาฯ ได้ลองประเมิณโอกาสแอดติดกันก่อนเลย 


แนวโน้มคะแนนปี 60  ก็คือ คะแนนเก็ง ซึ่งคาดการณ์ว่าคนสุดท้ายที่สอบติดที่คะแนนเท่าใด?  
โดยการวิเคราะห์คะแนนแนวโน้มใช้องค์ประกอบอยู่ 4 อย่างด้วยกัน

1. คะแนนขั้นต่ำย้อนหลัง
2. คะแนนความคิดของคณะสาขา
3. คะแนนจากการสอบในปีนั้นๆ
4. คะแนนจากหลักในการเลือกคณะ


ซึ่งเราจะเอาปัจจัยทั้งหมดมารวมกันและทำการเป็นวิเคราะห์คะแนนแนวโน้ม นอกจากนั้นแล้วเรายังวิเคราะห์จากลักษณะของพฤติกรรมของคะแนน นั่นก็คือโดยปกติแล้วคะแนนจะมีรูปแบบหลักๆอยู่ 3 รูปแบบ

1. คะแนนที่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเป็นเส้นตรงก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
2. คะแนนที่ลักษณะเป็นเส้นทแยงซึ่งจะมีอยู่ 2 รูปแบบก็คือเส้นทแยงขึ้นและเส้นทแยงลง สำหรับคณะที่เป็นเส้นทแยงก็จะได้แก่ คณะที่มีแนวโน้มคนให้ความสนใจมากขึ้นทุกปีทุกปี ส่วนคณะที่เป็นเส้นทแยงลงก็จะเป็นคณะที่คะแนนสูงและคะแนนเริ่มลดต่ำลง หรือเป็นคณะที่ได้รับความนิยมลดลง
3. คือเป็นแบบ Sine Wave หรือเป็นลักษณะของฟันปลาก็คือเป็นคะแนนที่มีลักษณะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงไม่สม่ำเสมอ


ใช้งานโปรแกรม Admission Genius
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมแอดมิชชัน