สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาพิเศษศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ไปศึกษาประเทศญี่ปุ่น) ม.อีสเทิร์นเอเชีย


 
โควตาพิเศษศึกษาต่างประเทศ รับเพิ่มสาขาละ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ไปศึกษาประเทศญี่ปุ่น)

- ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาสามารถเรียนได้
- เปิดรับทุกแผนการเรียน
- ไม่ต้องใช่คะแนน gat- pat
- ไม่ต้องสอบชิงทุนฯ
- แค่ยื่น GPA ก็เรียนได้
- สามารถกู้ยืมกองทุนฯ กรอ./กยศ. ได้ตั้งแต่เทอมแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญลึก (อ.จิ่ว)
(แอดไลน์โดยการกดลิ้ง) http://line.me/ti/p/7jkKdd29j9