สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง ไม่จำกัดแผนการศึกษาโควตาพิเศษอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
-สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ไม่จำกัดแผนการศึกษา)
-GPAX 2.00 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 21 ส.ค. 61 

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดล้อม
-เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ภาคอุตสาหกรรม) 53%
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม) 13%
-นักวิจัยสิ่งแวดล้อม (สถาบันวิจัยระดับนานาชาติ) 13%
-นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/นักวิชาการสาธารณสุข (องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) 8%
-ธุรกิจส่วนตัว 13%


สมัครเรียนได้ที่ คลิกที่นี่  *น้องๆต้องสมัคร E-mail เป็น G-mail ก่อน ถึงจะสมัครได้นะคะ
เบอร์โทรติดต่อ 053-917228 (สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
Facebook : Environmental Health MFU