สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ TCAS 62 รายละเอียดการรับสมัคร
รอบที่ 1 Portfolio 
คงไว้ตามเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหม่ ดังนี้
-  มีการกำหนดจำนวนหน้า PORTFOLIO ไม่เกิน 10 หน้า 
- รายละเอียดอื่นๆ ที่มี ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้ 
- องค์ประกอบการรับ เกณฑ์ และเป้าหมายการรับของแต่ละมหาวิทยาลัย จะประกาศอีกครั้งใน เดือนตุลาคม 61


รอบที่ 2 รับตรงโควตา  
ยังคงไว้ตามเดิม 


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน- ระยะเวลาที่กระชับขึ้น 
- การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET ดึงคะแนนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง
- เลือกคณะได้ 6 อันดับ (รวม กสพท) ต้องเรียงลำดับคณะและสถาบัน
- ทปอ. จะประกาศผลการคัดเลือกเพียง 1 อันดับ (ติดได้แค่ 1 เท่านั้น)
- สามารถเลือก กสพท ได้ไม่เกิน 6 อันดับ (ปีที่แล้วเลือก กสพท ได้แค่ 4 แต่ปีนี้สามารถเลือก 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ หรือทั้ง 6 อันดับก็ได้)
- ลดค่าสมัคร เหลือวิชาละ 100 บาท + ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาท (ใครเลือก 6 อันดับ จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 650 บาทเท่านั้น)


รอบที่ 4  Admission และ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
ยังคงไว้ตามเดิม

 
------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ตัวนี้เราทำเพื่อครู  >> ไฟล์แนบ

------------------------------


สรุปตารางการสมัคร TCAS 62 

รอบที่ 1
รับสมัคร 1 -15 ธันวาคม 2561
ประกาศผล 28 มกราคม 2562
ยืนยันสิทธิ์ 30 - 31 มกราคม 2562
สละสิทธิ์ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2
รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562
ประกาศผล 24 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ 24 - 25 เมษายน 2562
สละสิทธิ์ 26 - 27 เมษายน 2562

รอบที่ 3
รับสมัคร 17 - 29 เมษายน 2562
ประกาศผล 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 10 - 14 พฤษภาคม 2562
สละสิทธิ์ 17 - 18 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4
รับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษ์ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562
สละสิทธิ์ 7 - 8 มิถุนายน 2562

รอบที่ 5 
รับสมัคร 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562
ประกาศผล 17 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ 17 - 18 มิถุนายน 2562สรุปตารางสอบ #Dek62 

กสพท 
สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 
วันที่ : 10 – 31 ต.ค. 61

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
วันที่ : 25 มี.ค. 62

กำหนดการ กสพท แบบละเอียด (คลิก)GAT/PAT
ลงทะเบียน/สมัครสอบ
1 - 15 ธันวาคม 2561

จัดการทดสอบ
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประกาศผลสอบ
1 เมษายน 2562

กำหนดการ GAT/PAT และรูปแบบข้อสอบ (คลิก)O-NET 

สอบ 2 – 3 มีนาคม 2561
ประกาศผล 31 มีนาคม 2561

กำหนดการ O-NET และรูปแบบข้อสอบ (คลิก)9 วิชาสามัญ 
ลงทะเบียน/สมัครสอบ
11 -  25 ธันวาคม 2561
 
จัดการทดสอบ
16 - 17 มีนาคม 2562
 
ประกาศผลสอบ
5  เมษายน  2562

กำหนดการ 9 วิชาสามัญ และรูปแบบข้อสอบ (คลิก)
การสมัครหลักสูตรนานาชาติ
 

บทความที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารจัดการสิทธิ์ใน TCAS 62