สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SWU ScoreCal : โปรแกรมคำนวณคะแนนยื่นรับตรงและโครงการต่างๆ มศว

ทางพี่ มศว พาน้องสอบ ปล่อยโปรแกรม คำนวณคะแนนเพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 ลงในเว็บไชต์ openhouse.swu.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิธีการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนยื่นรับตรงและโครงการต่างๆ มศว


ขั้นตอนที่ 1 เลือกคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการคำนวณ คลิกประเมิน ที่นี่ 
 
UploadImage

ขั้นตอนที่ 2 กรอกคะแนนของน้อง ลงไปในระบบ จากนั้น กดคำนวณผลคะแนน 

UploadImage
 
    เครื่องมือในการคำนวณคะแนนนี้ พัฒนาโดย “พี่ มศว พาน้องสอบ” โดยอ้างอิงข้อมูลการคำนวณจากระเบียบการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ไม่ได้พัฒนาจากมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

     หากพบข้อผิดพลาดหรือสงสัยในข้อมูล สามารถสอบถามผ่านทางกล่องข้อความที่ Page พี่ มศว พาน้องสอบ หรือ Mention สอบถามที่ @SeniorSWU 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://openhouse.swu.ac.th/cal/