สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ข้อสอบ ย้อนหลัง 10 ปี ครบทุกวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ข้อสอบ ย้อนหลัง 10 ปี ครบทุกวิชา 

 
คลังข้อสอบ O-NET
O-NET ป.6
 ปี/วิชา      ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา   สุข-พลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพฯ  ภาษาต่างประเทศ
 2552 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ -  -  - - 
 2553 ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2554 ชุด A ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2554 ชุด B ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 2555 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ
 2556  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ    ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
 2557 โหลด  โหลด  โหลด   โหลด - -  - โหลด 
 2558  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   โหลด  โหลด  โหลด ไฟล์แนบ
 2559  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
 2560  โหลด โหลด   โหลด  โหลด  - - - โหลด 
 2561  โหลด  โหลด  โหลด  -  - โหลด 
 
O-NET ม.3
 ปี/วิชา      ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุข-พลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพฯ  ภาษาต่างประเทศ
2552 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  -  -  - ดาวน์โหลด 
2553  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ
2554 ชุด C ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ
2554 ชุด D โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด โหลด  โหลด  โหลด 
2555 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ 
 2556  ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  
2557                
2558                
 2559 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   - ไฟล์แนบ 
 2560 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ - -  - ไฟล์แนบ
 2561 โหลด   โหลด  โหลด - -  - โหลด 
 
O-NET ม.6
 ปี/วิชา      ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา   สุข-พลศึกษา  ศิลปะ  การงานฯ  อังกฤษ
 2549  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  - -  -  ดาวน์โหลด 
 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด    - -  - ดาวน์โหลด 
 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด 
 2552 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ 
 2553 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ
 2554  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ
 2555 word* ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ word* word* ไฟล์แนบ
 2556   โหลด* ไฟล์แนบ          
 2557   ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ          
 2558    ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  โหลด       ไฟล์แนบ
 2559 โหลด ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  โหลด   -  - ไฟล์แนบ
 2560 โหลด โหลด โหลด   โหลด - - - โหลด
 2561 โหลด  โหลด  โหลด  โหลด   -  -  - โหลด 
รวม 3 ปี  โหลด ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  โหลด   -  - ไฟล์แนบ
 3 ปี เล่มเล็ก  โหลด โหลด  โหลด  โหลด   -  - โหลด 
ปกเล่มเล็ก   โหลด โหลด  โหลด  โหลด   -  - โหลด 
 


ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
 ปี/วิชา  ไทย  คณิต  ฟิสิกส์ เคมี   ชีววิทยา สังคมฯ   อังกฤษ
 55 โหลด โหลด   โหลด โหลด   โหลด  โหลด  โหลด
 56 โหลด  โหลด  โหลด โหลด โหลด   โหลด  โหลด
 57 โหลด   โหลด  โหลด  โหลด โหลด   โหลด โหลด 
 58 โหลด  โหลด   โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด
 59 โหลด   โหลด โหลด  โหลด  โหลด   โหลด  โหลด
 60 โหลด   โหลด โหลด   โหลด  โหลด  โหลด  โหลด
 61 โหลด  โหลด  โหลด โหลด  โหลด   โหลด  โหลด
รวม 3 ปี   โหลด  โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
3 ปี เล่มเล็ก**  โหลด  โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
 ปกเล่มเล็ก โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
* = อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
** = เล่มเล็ก ... ปริ๊นท์หน้า-หลัง เท่านั้น
 


คลังข้อสอบ GAT-PAT
 ปี/วิชา   GAT
(Eng)
 GAT 
(ชย.)
 PAT1  PAT2 PAT3   PAT4  PAT5 PAT6  PAT7.1  PAT7.2 PAT7.3  PAT7.4  PAT7.5  PAT7.6 
 51 ไฟล์แนบ    ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  -  -  -
52-1 ไฟล์แนบ   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
52-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
52-3 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
53-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
53-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
53-3 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
54-1  โหลด   โหลด   โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด 
 54-2 ไฟล์แนบ      ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ                
 55-1 ไฟล์แนบ     ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ                  
 55-2 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ                  
 56-1 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ                  
 56-2      ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ                  
 57-1  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ                   
 57-2 ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ                    
  57-3    ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ                     
58-1 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ                       
58-2 ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ    ไฟล์แนบ                  
59-1 ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ                
59-2 ไฟล์แนบ    ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ                
 60-1    ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ                     
61-1  ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ                     
     ไฟล์แนบ       ไฟล์แนบ                
* = อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
 


ข้อสอบ BMAT
 ปี  section 1  section 2 section 3 
 2017      
 2016  โหลด โหลด โหลด 
 2015 โหลด โหลด   โหลด
 2014  โหลด  โหลด โหลด 
 2013  โหลด  โหลด  โหลด
 2012  โหลด โหลด  โหลด 
 2011  โหลด โหลด  โหลด 
 2010 โหลด  โหลด   โหลด
 2009  โหลด  โหลด  
 
 
ข้อสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน (ค่าย 1)
 ปี/วิชา  คณิต  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์   IJSO  อื่นๆ
 47     โหลด*          
49      โหลด*          
 50                
 51     โหลด*          
52      โหลด*          
53      ม.อุบล          
54      ม.อุบล          เคมี ค่าย 3
 55     ม.อุบล          เคมี ค่าย 3
56      ม.อุบล          
57      ม.อุบล          
58      ม.อุบล        เคมี  
59            ม.บูรพา  เคมี  
60   โหลด  โหลด  โหลด    โหลด     
 61    โหลด โหลด  โหลด    โหลด     
 
 
 
ข้อสอบรับตรง (โควตา) ม.ขอนแก่น
 วิชา/ปี  60  59 58  57  56 55  54  53  52  51
 ภาษาไทย  *โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  -  โหลด  ชุด1 , ชุด2    โหลด  โหลด
 คณิตศาสตร์  *โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด    โหลด  โหลด
 คณิต (ศิลป์)  *โหลด  โหลด   โหลด    -  โหลด  โหลด    -  โหลด
 วิทยาศาสตร์  *โหลด  โหลด   โหลด  โหลด    โหลด  โหลด    โหลด  โหลด
 ฟิสิกส์  โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด    โหลด  โหลด
 เคมี โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด    โหลด  โหลด
 ชีววิทยา  *โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  -    โหลด  โหลด
 สังคมศึกษา  *โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  -  โหลด  ชุด1,  ุด 2    โหลด  โหลด
 ภาษาอังกฤษ  *โหลด  โหลด   โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  ชุด1 ,  ชุด 2    โหลด  โหลด
 พื้นฐานวิศวะ  *โหลด -   โหลด  -  -  -  -      -
 พื้นฐานสถาปัตย์  *โหลด -   โหลด  -  -  -  -      -
 พื้นฐานการออกแบบ  *โหลด -   โหลด  -  -  -  -      -
* = อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
 
 
 
 
คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(อยู่ระหว่างรวบรวม)
 ปี/วิชา นายร้อยตำรวจ  ร้อยตำรวจหญิง  ทัพบก ทัพเรือ   ทัพอากาศ นายสิบ  เก็งข้อสอบ (ไม่ระบุปี)
 2560              
 2559    ไฟล์แนบ         ไฟล์แนบ
 2558 ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ         ไฟล์แนบ
 2557 ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ         ไฟล์แนบ
 2556  ไฟล์แนบ           ไฟล์แนบ
 2555     ไฟล์แนบ        ไฟล์แนบ
 2554     ไฟล์แนบ         ไฟล์แนบ
 2553  ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ         ไฟล์แนบ
 2552  ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ         ไฟล์แนบ
 2551  ไฟล์แนบ           ไฟล์แนบ
 ปีอื่นๆ   ไฟล์แนบ        44-50_52-53  
 
คลังข้อสอบ Pre O-NET (บางปี, บางวิชา)
Pre O-NET ม.3
 ปี/วิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ
 54 โหลด   โหลด   โหลด   โหลด  -  -   โหลด 
55  โหลด โหลด   โหลด โหลด   โหลด  โหลด  โหลด โหลด 
 56 โหลด โหลด   โหลด  โหลด  -  -  - โหลด 
 57  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  -  -  -  โหลด
58  โหลด   โหลด  โหลด   โหลด   -  -  โหลด 
 59 *โหลด   *โหลด   *โหลด   *โหลด         *โหลด 
 
 
Pre O-NET ม.6
 ปี/วิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ
58  โหลด   โหลด  โหลด   โหลด   -  -  โหลด 
 
 59  โหลด   โหลด   โหลด   โหลด   -  -  -  โหลด 
 
แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 วิชา  ชุด1  ชุด2  ชุด3  ชุด4  ชุด5
วิทยาศาสตร์ โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด
คณิตศาสตร์  โหลด        
 
 
ข้อสอบ PISA
 
รวมข้อสอบ/เนื้อหา_แพทย์ กสพท
  แนวข้อสอบ_MD02_ฟิสิกส์_2557   ไฟล์แนบ
  แนวข้อสอบ_MD02_เคมี_2557  ไฟล์แนบ
  เนื้อหา_จริยธรรมทางการแพทย์  ไฟล์แนบ
  แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยง ไฟล์แนบ
  แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._จริยธรรม  ไฟล์แนบ
  ข้อสอบแพทย์ กสพท._2557  ไฟล์แนบ
  เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์  ไฟล์แนบ
  เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์_1  ไฟล์แนบ
 
ข้อสอบแพทย์ ODOD/CPIRD
(อยู่ระหว่างรวบรวม)
 ปี  59  58 57  56   55  54 53  52 
 ม.ขอนแก่น (ระดับจังหวัด)     ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ  ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ   ไฟล์แนบ
                 

 
ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)
 ปี/สถาบัน      ม.ขอนแก่น    ม.อุบล  ม.เกษตร (สกล)  ม.นครพนม
 2561    โหลด    
 2560        
 2559        
 2558        
 
 
คลังข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) คลิกที่ลิงค์

ขอขอบคุณที่มา
http://bit.ly/2UmmITN