สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562ข่าวดีสำหรับน้องๆ ชั้น ม.6 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 รอบ Inter 4  โดยรอบนี้ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยในการสมัคร