สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบสถิติ TCAS61 และ TCAS62 (จำนวนรับ จำนวนสมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก)

ตั้งแต่เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกมาเป็นการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบ TCAS ซึ่งเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนตอนนี้เป็นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 มีเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการที่เปลี่ยนไปบ้าง รวมทั้งจำนวนรับ จำนวนสมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือก และสถิติอื่นๆ เองก็มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ เราสรุปมาให้น้องๆ ดูในบทความนี้ว่าในแต่ละรอบ มีสถิติที่น่าสนใจอะไรบ้าง
 

TCAS รอบที่ 1 Portfolio


 

TCAS รอบที่ 2 โควตา


 

TCAS รอบที่ 3 รับตรง + กสพท


 

TCAS รอบที่ 4 Admission


 

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ


- ​แถลงการณ์ สรุปสถิติ TCAS 62 จาก ทปอ.
- ​สถิติ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2561
- ​สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 3 และจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
- ​สรุปผล TCAS รอบ 4 Admission และ Top 5 คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด