สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัครรับตรงหลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563
มาแล้วจ้า! ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเรียนแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2563
ใครที่สนใจเตรียมตัวไว้เลย เปิดรับรอบแรกในเดือน ธ.ค. นี้นะคะ


กำหนดการรับสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 
ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน
ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

มีผลคะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่งดังนี้


มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังนี้


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<