สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program-Admission 1
สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 มีนาคม 2563
มีการสอบชิงทุนการศึกษา กว่า 20 ทุน !!

เปิดรับทั้งหมด 9 สาขาวิชา
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิศวกรรมดิจิทัล
- สาขาการจัดการวิศวกรรม
- สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=277

สมัครออนไลน์ทาง : http://admissions.siit.tu.ac.th/siit/index.php/component/siit_admission_system/?controller=registration_form&Itemid=448

หมายเหตุ
-นักศึกษาสามารถเลือกยื่นคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าสมัคร
(ดูรายละเอียดคะแนนได้ที่ https://www.siit.tu.ac.th/upload_images/Admission%20Criteria%202020_21%20November%202019.pdf)
-หรือ นักศึกษาสามารถเลือกสอบตรง
-นักศึกษาที่ดำเนินการสมัคร ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะมีโอกาสสอบชิงทุนการศึกษาทุกคนนะคะ