สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนจิตวิทยา จบมาทํางานอะไร

บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จึงขอเอาใจน้องๆ สายจิต! ใครสนใจเรียนต่อและทำงานเกี่ยวกับ คณะจิตวิทยา อยากรู้ว่า เรียนจิตวิทยา จบมาทํางานอะไร? สายอาชีพสำหรับคนจบด้านจิตวิทยามีอาชีพอะไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าหลักสูตรหรือสาขาด้านจิตวิทยาที่มีสอนอยู่ในสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย จะมีอีกหลายสาขาย่อย อย่างเช่น จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการทดลอง (อ่านเพิ่มได้ที่บทความ รีวิวคณะจิตวิทยาแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?

ซึ่งในแต่ละสาขาก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความเฉพาะของสาขานั้นๆ และพี่ๆ AdmissionPremium ได้รวบรวมบรรดาสาขาอาชีพทั้งโดยตรง และที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านจิตวิทยามาไว้ให้น้องๆ แล้ว ดังนี้จ้าาา


สายอาชีพโดยตรง
นักจิตวิทยาคลินิก (จบสาขาจิตวิทยาคลินิก + มีใบประกอบโรคศิลป์)
นักจิตวิทยาบำบัด / นักจิตบำบัด  
นักจิตวิทยาการปรึกษา 
​นักกระตุ้นพัฒนาการ
นักจิตวิทยาเด็ก
นักจิตวิทยาในโรงเรียน
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

สายอาชีพที่นำหลักจิตวิทยามไปประยุกต์ใช้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR)
เจ้าหน้าที่แผนกสรรหาและฝึกอบรม
นักจิตวิทยาการบิน
นักศิลปะบำบัด
นักการตลาด 
ครูแนะแนว
นักประชาสัมพันธ์
นักสื่อสารมวลชน
นักสังคมสงเคราะห์ 

จิตวิทยา (Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและกระบวนการของจิต ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาด้านจิตวิทยา จึงเปรียบเหมือนการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ได้ เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น รวมไปถึงช่วยรักษาและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้อีกด้วย

โดยสรุปแล้ว คำตอบสำหรับคำถามที่น้องๆ สงสัยว่า เรียนจิตวิทยา จบมาทํางานอะไร ? ก็ต้องบอกเลยว่าทำได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับสาขาที่เราเรียน ความสนใจของแต่ละคน และที่สำคัญเลยก็คือการเรียนในสาขาที่ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะนั้น เราต้องประยุกต์ใช้ทักษะความรู้และพยายามขวนขวายหาทักษะเพิ่มเติมจึงจะค้นพบเส้นทางที่ใช่และประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจนั่นเอง


อ่านบทความเกี่ยวกับ คณะจิตวิทยา เพิ่มเติม...
เรียนจิตวิทยา ที่ไหนดี สาขาจิตวิทยา มีที่ไหนบ้าง   
คณะจิตวิทยา แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?