สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​7 สายคณะ "ความเสี่ยงต่ำ" ไม่ตกงาน ไม่โดนแย่งงานง่ายๆ

จากที่มีน้องๆ หลายคนถามกันเข้ามาในเพจ AdmissionPremium ว่า นอกจากอาชีพอนาคตดี สาขาน่าเรียน แล้ว ยังมีคณะไหน สาขาอะไรบ้าง ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "เสี่ยงน้อย" ไม่ค่อยตกงาน และไม่โดนแย่งงานง่ายๆ ซึ่งจากข่าวคราวและข้อมูลที่พี่ๆ ไม่มีคณะสาขาไหนการันตีได้ 100% นอกจากแพทย์ และพยาบาล

ดังนั้น บทความนี้ เราจึงอยากแนะนำคณะสาขาที่เรียกว่า โอกาสเสี่ยงตกงาน "น้อยกว่า" สาขาอื่น น่าจะถูกต้องมากกว่า โดยเราขออ้างอิงจากอาชีพ ที่ตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ไว้เป็นแนวทางให้น้องๆได้ใช้ศึกษาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้เลย 

- สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health care)
เป็นสาขาที่ไม่โดนแย่งงานและมีความเสี่ยงต่ำมาก เพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีและอนาคตต่อไป สายงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ก็จะยังเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่มีวันตกงาน เพราะความต้องการของตลาดงานทั่วโลกไม่เพียงพอ อีกอย่างเป็นสายอาชีพที่เรียนยาก และเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มีอาชีพรองรับแน่นอนแทบทั้งสิ้น

เช่น คณะสาขา
แพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ 
ชีวการแพทย์

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสาขานี้ได้ที่บทความ 7 คณะยอดฮิตสายวิทย์สุขภาพ)


- สายการเงิน การลงทุน ประกันภัย อสังหา
สายงานนี้บอกเลยยังไงก็ไม่ตกงานเพราะงานที่คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว อย่างการเงิน การลงทุน โดยเฉพาะอาชีพด้านการให้คำปรึกษาก็กำลังมาแรงยิ่งบวกกับเศรษฐกิจในยุคนี้ การจะลงทุนหรือนำเงินไปใช้อะไรก็ตาม จะใช้แบบใจคิดคงไม่ได้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญ ผู้คำปรึกษา ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับตลาดผู้บริโภค

เช่น คณะสาขา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบริหารการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการเงิน และการคลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการเงินการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิศวกรรมการเงิน


- สายเทคโนโลยี นวัตกรรม
สาขายืนหนึ่งที่จะ ไม่ตกงาน แน่นอน เพราะสายอาชีพเทคโนโลยีนี้เอาเข้าจริงๆยังขาดตลาดอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ เทสเตอร์ และสายออกแบบอย่าง UX/UI ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างสูงในขณะนี้ เพราะในประเทศไทยมีคณะสาขาที่สอนสายอาชีพนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยอิงจากเว็บรับสมัครงานส่วนใหญ่สายเทคโนโลยีแทบจะเป็นอันดับ 1 ที่หลายๆ องค์กรต้องการตัว หากฝีมือดีโปรไฟล์แน่นๆหางานไม่ยากและไม่ตกงานรับรองได้

เช่น คณะสาขา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


- สายวิศวกรรม โลจิสติกส์ โทรคมนาคม
แม้วิศวะจะมาแรงในเรื่องสายงานที่สามารถรองรับแรงงานได้ก็ตาม แต่สาขาโลจิสติกส์กับโทรคมนาคมก็กำลังมาแรงไม่แพ้กัน เอาแค่ในประเทศการเติบโตด้านโลจิสติกส์และโทรคมนาคมเติบโตไวมากอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งที่มีทางเลือกมากขึ้น และเส้นทางรถไฟฟ้าที่เริ่มทยอยเปิดหลายเส้นทางทำให้ความต้องการแรงงานเพื่อดูแลหน้าที่ในส่วนงานนนี้เป็นจำนวนมากและเป็นที่แน่นอนว่า ไม่เสี่ยงตกงาน

เช่น คณะสาขา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสังคม


- สายสิ่งแวดล้อม / อุตสาหกรรม / การควบคุมคุณภาพ
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็มักจะเห็นป้ายรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ถ้าเอาจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดง่ายๆเลยก็คือขวดน้ำไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำรักษ์โลกลดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต หรือซื้อขวดน้ำ=ปลูกต้นไม้ ก็เป็นหน้าที่ของสายสิ่งแวดล้อมที่จะคอยพัฒนาแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทางตรงหรืออ้อมและแน่นอนว่าเป็นอาชีพที่ความเสี่ยงตกงานน้อยมาก เพราะหลายๆองค์กรต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้าไปดูแลและพัฒนาทรัพยากรขององค์กรที่นอกจากจะต้องลดต้นทุนแล้วต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

เช่น คณะสาขา
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

(อยากรู้ว่าสายสิ่งแวดล้อมน่าเรียนอย่างไรอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คณะสาขาน่าเรียน สำหรับสายรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม)


- สายการตลาดและธุรกิจ
นับตั้งแต่การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาท สายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างรวดเร็วไม่ว่าบริษัทไหนก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นอย่างมากจนทำให้เริ่มขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจ และแน่นอนว่าความต้องการสายงานนี้จะยังคงพุ่งสูงขึ้นอีกเพราะตลาดออนไลน์นั้นเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกวันและไม่มีวันหยุดนิ่ง ใครที่ชอบสายงานออนไลน์บอกเลยไม่ผิดหวังได้งานชัวร์


เช่น คณะสาขา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด


- สายวิชาชีพเฉพาะทาง นิติศาสตร์ สถาปนิก
เพราะเป็นสายงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ทำให้สาขาเหล่านี้เป็นสาขาที่มีความเสี่ยงจะตกงานน้อยมาก เช่นกัน อีกทั้งจำนวนผู้ประกอบอาชีพนี้นับว่าน้อยกว่าความต้องการด้วยซ้ำไป เพราะกว่าจะเรียนจบต้องเก็บประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและที่สำคัญเลยคือต้องสอบเอาประกอบวิชาชีพอีกด้วย ไม่แปลกใจเลยทำไมตลาดอาชีพถึงมีไม่เพียงพอ
เช่น คณะสาขา
คณะนิติศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์