สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK65 ประกาศคะแนน GAT/PAT คะแนนเฉลี่ยออกแล้วเช็คด่วน !!


วันนี้ทปอ.ประกาศคะแนนเฉลี่ย / คะแนนต่ำสุด / สูงสุด ของ DEK65 วันนี้พี่รวบรวมเอาคะแนนย้อนหลัง 4 ปีมาเทียบให้น้อง ๆ ดูกัน
 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561


คะแนนเฉลี่ยปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.admissionpremium.com/content/3513
 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562


คะแนนเฉลี่ยปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.admissionpremium.com/content/4638
 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563


คะแนนเฉลี่ยปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.admissionpremium.com/content/5449
 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


คะแนนเฉลี่ยปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.admissionpremium.com/content/6142
 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565


ตรวจสอบผลคะแนนสอบ >> https://student.mytcas.com/