สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือเตรียมพร้อม !! อุปกรณ์จำเป็นสำหรับDEK67 ที่จะสอบTGAT/TPAT/A-Level

   เตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ TGAT/TPAT2-5/A-Level

     วันนี้พี่แอดมินรวมมาให้แล้วว่าน้อง ๆ ต้องเตรียมอะไรบ้างไปสอบ TGAT/TPAT2-5/A-Level ปี 67 มาดูและเตรียมตัวไปพร้อมกัน


เตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ A-Level    เตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ TGAT/TPAT/A-Level
    - ดินสอ 2B จำนวน 3 แท่ง (*ไม่อนุญาตให้ใช้ดินสอกด*)
    - ปากกาลูกลื่น
    - กบเหลาดินสอ
    - ยางลบ (*ยางลบสีอะไรก็ได้และต้องแกะกระดาษ/พลาสติกที่หุ้มยางลบออกด้วย*)
    - หน้ากากอนามัยสำรอง
    - นาฬิกาข้อมือ (ชนิดเข็มเท่านั้น)
    - ลูกคิด (*ผู้เข้าสอบที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อนุญาตให้นำลูกคิดเข้าห้องสอบได้*)
    - บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา  รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้ผู้คุมสอบ
** สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เข้าห้องสอบแทนการพิมพ์กระดาษได้ แต่อาจสามารถนำเข้าได้บางสนาม เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ ดังนั้นพิมพ์เอกสารเผื่อไว้ด้วยนะคะ **
    ดูวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ TGAT/
TPAT2-5/A-Level ได้ที่นี่ 
    ดูวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ TPAT1 ได้ที่นี่ 
 
   หลักฐานแสดงตน

    - ต้องเป็นฉบับจริงพร้อมรูปถ่ายไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาทุกกรณี
    - บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้น หรือ
    - บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiD) (*ต้องเปิดจากแอพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้Capture หน้าจอ*) 
และต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบเท่านั้น (ในกรณีนี้ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบรายวิชาที่เป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวเข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ได้*) 
ดูวิธีการใช้งานบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่ 


   ไม่อนุญาต : ให้เอาอุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบ หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ 

   การเตรียมตัวมาสอบ
    - ให้เตรียมตัวมาถึงห้องสอบ อย่างน้อย 30-60 นาทีก่อนเข้าสอบและวางแผนการเดินทางมายังสนามสอบให้ดี
 
   การแต่งกาย

    - ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต,กางเกงขายาว,กระโปรงคลุมเข่า,รองเท้าหุ้มส้น)
    - สามารถใส่แว่นสายตาและคอนเทคเลนส์ได้
    - สามารถทำสีผมได้
 
   เพื่อให้การเข้าสอบเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคความผิดพลาด จึงขอเน้นย้ำให้น้องๆทุกคน นอกจากการเตรียมอุปกรณ์ให้ครบแล้ว ในการเข้าสอบแต่ละรายวิชา ให้น้องๆอ่านคำสั่ง โจทย์ และข้อกำหนด กฏเกณฑ์ที่ระบุในข้อสอบให้ละเอียดทุกบรรทัด ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพื่อประโยชน์ของตัวน้องๆเอง ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : mytcas.com

 

****

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร

A-level เคมี  คืออะไร

A-level ภาษาอังกฤษ คืออะไร

TGAT คืออะไร แนวข้อสอบ