หน้าแรก เรียนอินเตอร์ เรียนนานาชาติ

เรียนต่อที่ฝรั่งเศส มันดีอย่างไร?

วันที่เวลาโพส 08 กุมภาพันธ์ 60 13:08 น.
อ่านแล้ว 0
พี่โกโก้ AdmissionPremium
UploadImage       
       "ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง" ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลของฝรั่งเศส รวมทั้งการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามัยที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับและราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข ส่วนในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตในประเทศฝรั่งเศสมีรากฐานที่เก่าแก่และสั่งสมมานานที่สุดในโลก และมันถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส ดังเห็นได้จากงานเทศกาล การแสดงต่างๆ แฟชั่น อาหาร และภาพยนตร์ ในแง่ของภาษาฝรั่งเศษ ประชากรกว่า 200 ล้านคน มากกว่า 47 ประเทศใช้ภาษาฝร่งเศสเป็นภาษาราชการ ทำให้ฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับเด็กไทยที่อยากจะศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อยกระดับตัวเอง
 

       ส่วนในเรื่องของการศึกษา ชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับคติประจำชาติที่ว่า "เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ" เป็นอย่างยิ่งและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากรวมถึงด้านการศึกษาด้วย นอกจากนี้ระบบการให้ทุนการศึกษาจะทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสทางการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณหรือฐานะทางสังคมแต่อย่างใด ขอเพียงคนเหล่านั้นมีสติปัญญาที่ดีก็จะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆ รวมไปถึงนักเรียนต่างชาติด้วย

ข้อดีของการไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส

       - เป็นประเทศที่มีรากฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าของโลก มีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงกว่าร้อยแห่ง และปริญญาบัตรที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ยังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วย

       - รัฐบาลฝรั่งเศสได้ใช้งบประมาฯประจำปีประมาณ 20% ทุ่มให้กับการศึกษาคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6000 ยูโรต่อนักศึกษา 1 คน นักศึกษาต่างชาติก็ได้รับอภิสิทธิ์นี้ด้วยเช่นกัน 

       - ในด้านของวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ ฝรั่งเศสก็มิได้น้อยหน้าประเทศมหาอำนาจอื่นๆ แต่อย่างใด ผลพวงของความสำเร็จด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เห็นได้จาก รถไฟฟ้าความเร็วสูง TGV, บัตรแถบแม่เหล็ก (SMART CARD),จรวดอารีอาน (ARIANE),เครื่องบินแอร์บัส (AIR BUS)

       - ประเทศฝรั่งเศสยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก อุตสาหกรรมชั้นนำของฝรั่งเศส ได้แก่ RENAULT, MICHELIN, L’OREAL, TOTALFINA-ELF, FRANCE TELECOM, VIVENDI หรือ CARREFOUR เป็นต้น

       - ระดับคุณภาพชีวิตสูง มีกระบวนการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามันที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับในราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข

       - ให้ความเท่าเทียมกับนักเรียนต่างชาติในทุกกรณี ทั้งเรื่องทุนการศึกษา และดอกาสทางการศึกษา ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ

       มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสคือสถาบันใด? ที่ฝรั่งเศสไม่มีการจัดอันดับความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญคือนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสควรมีแผนการศึกษาที่ชัดเจนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพราะแต่ละสถาบันการศึกษาจะเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางที่แตกต่างกันไป ในประเทศฝรั่งเศสมีสถาบันการศึกษาที่หลากหลายให้เลือกกว่า 3000 แห่งมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งหมด 87 แห่งและมีสถาบันกึ่งรัฐกึ่งเอกชนและเอกชนอยู่จำนวนไม่น้อย มีสถานะเท่าเทียมกันทุกประการ การออกใบปริญญาหรือใบรับรองวุฒิบัตรจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร น่าสนใจจริงๆ

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในฝรั่งเศส
 
       École Normale Supérieure (ENS)

UploadImage
       
École Polytechnique


UploadImage

       Pierre and Marie Curie University

UploadImage
       
Paris-Sud University


UploadImage
       
Paris Diderot University – Paris 7


UploadImage

       สำหรับน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกัน และโอกาสทางการศึกษา ก็เท่าเทียมกัน "ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ แต่การเอาชนะมันให้ได้ เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย" มันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราได้ หากเราใส่ใจ ทุ่มเทในสิ่งที่เราคิดจะทำ และความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากเรา

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด