หน้าแรก เรียนอินเตอร์ เรียนนานาชาติ

​หลักสูตรนานาชาติ ใน TCAS64

วันที่เวลาโพส 05 สิงหาคม 63 18:28 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium


- สมัครคัดเลือกตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มหาวิทยาลัยส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัญชาติไทยเข้าระบบ TCAS
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสัญชาติไทยยืนยันสิทธิ์ในระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสัญชาติอื่นๆ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ

ช่วงที่ 1 รอบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 - 23 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 24 - 25 ก.พ. 64
สถาบันฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 27 ก.พ. 64

ช่วงที่ 2 รอบ Quota

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 - 11 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 - 13 พ.ค. 64
สถาบันฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 15 พ.ค. 64


สรุป TCAS64
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด