หน้าแรก เรียนอินเตอร์

ข่าว/บทความ

CU-AAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​CU-AAT

ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

อยากเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ นานาชาติ ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง

วิชาภาษาอังกฤษ (เลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็...

TU-GET คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​TU-GET

TU-GET (Thammasat University General English Test) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ TU-GET นั้น ได้รับการออกแบบจัดทำโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบันการสอบ ...

ชี้เป้าเด็ด! สาขาอินเตอร์มาใหม่ น่าสนใจ อนาคตเริ่ด

ยินดีกับน้องๆ'63ทุกคนที่ได้เริ่มใช้ชีวิตนักศึกษาปี 1 กันเต็มตัว คราวนี้ก็มาถึงเด็ก'64 กันบ้าง วันนี้พี่ๆ Admission Premium จะพามาดูว่าในปี 2563 มีสาขาอะไรเปิดใหม่ขึ้นมาบ้าง ? แต่จะพิเศษตรงที่เราจะแนะนำแต่สาขาอินเตอร์ ...

อยากเรียนบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง

กลุ่มภาษาอังกฤษ (เลือกสอบตัวใดตัวหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ...

​CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​CU-TEP

CU-TEP (CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY) การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษออกโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ...

สมัครวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

กลุ่มภาษาอังกฤษ (เลือกคะแนนสอบตัวใดตัวหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเ...

SAT คืออะไร? ทำไมต้องสอบ SAT

SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ข้อสอบจะวัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ของนักเรียน ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ ...

สมัครแพทย์ นานาชาติ TCAS รอบที่ 1 ต้องมีคะแนนอะไร

วิชาภาษาอังกฤษ (เลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็...

เรียนอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวยังไง สอบอะไรบ้าง

การเรียนอินเตอร์แม้จะค่าเรียนมากกว่าบ้าง แต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าต่อชีวิตและอนาคตแน่นอน เช่น คนที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์จะคุ้นเคยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งได้สังคมเพื่อนที่หลากหลายเชื้อชาติ ...

TOEFL คืออะไร สอบอะไรบ้าง?

TOEFL สอบอะไรบ้าง Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร TOEFL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ...

จุดเด่นและข้อดีของการเรียนอินเตอร์

อย่างที่เรารู้กันดีว่าทุกวันนี้ ชีวิตทุกช่วงวัยล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน ตั้งแต่การสอบเข้าโรงเรียนดัง สอบเลือกคณะมหาวิทยาลัยดีๆ ไปจนถึงสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ดังนั้นใครมีทักษะความรู้ และมีพื้นฐานการเรียนเป็นใบเบิกทางที่ดี ...