หน้าแรก เรียนอินเตอร์

ข่าว/บทความ

TU-GET คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​TU-GET

TU-GET (Thammasat University General English Test) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ TU-GET นั้น ได้รับการออกแบบจัดทำโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบันการสอบ ...

ชี้เป้าเด็ด! สาขาอินเตอร์มาใหม่ น่าสนใจ อนาคตเริ่ด

ยินดีกับน้องๆ'63ทุกคนที่ได้เริ่มใช้ชีวิตนักศึกษาปี 1 กันเต็มตัว คราวนี้ก็มาถึงเด็ก'64 กันบ้าง วันนี้พี่ๆ Admission Premium จะพามาดูว่าในปี 2563 มีสาขาอะไรเปิดใหม่ขึ้นมาบ้าง ? แต่จะพิเศษตรงที่เราจะแนะนำแต่สาขาอินเตอร์ ...

อยากเรียนบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง

กลุ่มภาษาอังกฤษ (เลือกสอบตัวใดตัวหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ...

​CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​CU-TEP

CU-TEP (CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY) การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษออกโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ...

สมัครวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

กลุ่มภาษาอังกฤษ (เลือกคะแนนสอบตัวใดตัวหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเ...

SAT คืออะไร? ทำไมต้องสอบ SAT

SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ข้อสอบจะวัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ของนักเรียน ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ ...

สมัครแพทย์ นานาชาติ TCAS รอบที่ 1 ต้องมีคะแนนอะไร

วิชาภาษาอังกฤษ (เลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง) - IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็...

เรียนอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวยังไง สอบอะไรบ้าง

การเรียนอินเตอร์แม้จะค่าเรียนมากกว่าบ้าง แต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าต่อชีวิตและอนาคตแน่นอน เช่น คนที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์จะคุ้นเคยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งได้สังคมเพื่อนที่หลากหลายเชื้อชาติ ...

TOEFL คืออะไร สอบอะไรบ้าง?

TOEFL สอบอะไรบ้าง Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร TOEFL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ...

จุดเด่นและข้อดีของการเรียนหลักสูตร "อินเตอร์"

อย่างที่เรารู้กันดีว่าทุกวันนี้ ชีวิตทุกช่วงวัยล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน ตั้งแต่การสอบเข้าโรงเรียนดัง สอบเลือกคณะมหาวิทยาลัยดีๆ ไปจนถึงสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ดังนั้นใครมีทักษะความรู้ และมีพื้นฐานการเรียนเป็นใบเบิกทางที่ดี ...

IELTS คืออะไร ทำไมต้อง IELTS

ปัจจุบันมีการสอบวัดระดับภาษาที่หลากหลาย เช่น TOEIC, TOEFL ฯลฯ ซึ่งก็มีจุดประสงค์การสอบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน การเพิ่มฐานเงินเดือนให้กับตนเอง หรือการเรียนต่อ เป็นต้น วันนี้เราจะมาแนะนำการสอบ ...

ตารางสอบ BMAT 2020 #dek64

น้องๆ ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในคณะแทพยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยต่างๆ การรับสมัครในระบบ TCAS ในรอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio มักจะใช้คะแนนสอบ BMAT ...