หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เรียนจบอนาคตปัง ของ สจล.

วันที่เวลาโพส 05 สิงหาคม 63 21:53 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
บทความนี้ AdmissionPremium จะมาแนะนำน้องๆ ที่กำลังตัดสินใจหาคณะสาขาที่จะเข้าเรียนต่อ ใครยังไม่แน่ใจว่าสาขาไหนจะรุ่ง หลังเรียนจบแล้วอนาคตดีๆ ปังๆ รออยู่ เราขอแนะนำนี่เลยจ้าาา 5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เรียนจบอนาคตปัง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ชื่อว่ามีความโดดเด่นไม่เป็นรองใครในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทางสถาบันได้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดงานปัจจุบันที่พร้อมรองรับโลกอนาคต จะมีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง ตามมาเก็บข้อมูลกันได้เลยจ้าาา


วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
- เรียน 4 ปี เป็นหลักสูตรมาตรฐานโลกที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีอนาคตทางอาชีพที่ก้าวหน้าก้าวล้ำทุกสายงาน รองรับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจดิจิตอลในศตวรรษที่ 21
- มีการผสมผสานรากฐานของวิชาการประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มืออาชีพจำเป็นต้องมี รวมทั้งแนวคิด
การสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs and technical leadership)
- เมื่อเรียนจบหลักสูตร CIE แล้วจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงของตลาดในประเทศและนานาประเทศ น้องๆ สามารถประกอบอาชีพได้หลากลหาย อาทิ Innovation Engineer, Startup Entrepreneurs, Cloud Engineer, Data Scientist, Innovation Software Engineer, IT Innovation & Developer, Embedded System Engineer, Security Analyst เป็นต้น


วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
- เป็นสาขาวิชที่นำความรู้ทางด้าน "วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์" มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
- 4 ปีเรียนอะไรบ้างที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สำหรับปี 1 จะเรียนพื้นฐานของด้วยวิศวกรรมก่อน Drawing และ Programming ส่วนปี 2 จะได้เรียนเกี่ยวกับวิศวะภาคขึ้น กับการออกแบบวงจร กึ่งอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนปี 3 จะเข้าตัวเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์ anatomy และการประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์ และปี 4 จะเน้นทำโปรเจคเป็นวิชาเลือกภาคที่เราถือว่าเป็นวิชาประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์หรือการออกแบบนวัตกรรมการแพทย์อื่น ๆ

วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ) หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมมือกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรตรีควบโทที่ออกแบบมาเพื่อผลิตวิศวกรการเงินที่กำลังเป็นที่ต้องการจากสถาบันการเงินและอุตสาหกรรม FinTech ในปัจจุบันและอนาคต
- ในหลักสูตรจะได้เรียบนเกี่ยวกับพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง AI และ Machine Learning  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงิน ออกแบบกลยุทธ์การลงทุน และพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของอุตสาหกรรม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence Engineering)
- หนึ่งในกลุ่มวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์วิวัฒนาการยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ ในอนาคตอันใกล้งานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้าง นักพัฒนาซอฟแวร์สำหรับ AI และ Robot 
- เป็นหลักสูตรที่ได้ปริญญา 2 ใบ และสามารถเรียนข้ามสถาบันได้ เป็นความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และซีเอ็มเคแอล 

วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 
สาขาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรนานาชาติ Energy Engineering (International Program) เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการด้านพลังงาน การจัดการอาคาร วิศวกรรมโรงงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ซึ่งผสมผสานความรู้ทั้งทางด้านสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และเคมีเข้ากับการปฏิบัติทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 

ข้อมูลเพิ่มเติม >> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด