หน้าแรก เรียนอินเตอร์ เรียนต่อต่างประเทศ

เตรียมพร้อม 5 วีธี ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมัน

วันที่เวลาโพส 22 กุมภาพันธ์ 60 14:49 น.
อ่านแล้ว 0
พี่โกโก้ AdmissionPremium
UploadImage       
       "การศึกษาที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม คนเราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต"
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หรือใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ จริงๆ แล้วหลักการเรียนก็จะคล้ายๆ กันเกือบทุกประเทศ และประเทศเยอรมันก็เป็นอีก 1 ประเทศที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดีย

1.ค้นหาสาขาที่ใช่ คณะที่ชอบ

       เราจะได้รู้ว่าอยากเรียนอะไร จะได้ไปหาข้อมูลของหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เมื่อเราได้ข้อมูลในส่วนนี้แล้ว ก็จะได้รู้ว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง เช่น เรียนดี ภาษาเยอรมันเราอยู่ในระดับไหน ภาษาอังกฤษ TOEFL เท่าไร เป็นต้น เราจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง และเราต้องมหาวิทยาลัยเผื่อไว้ สัก 2-3 แห่ง อย่าไปปักใจอยู่แห่งใดแห่งหนึ่ง เผื่อเป็นคนหลายใจไว้บ้าง

2.ฝึกพูดภาษาเยอรมัน ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ
 
       ในการที่เราไปเรียนที่ต่างประเทศ ภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเรียนที่ประเทศเยอรมัน เราก็ต้องใช้ภาษาเยอรมันในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย ภาษาอังกฤษก็ใช้บ้างแต่ไม่มากเท่าภาษาเยอรมัน ดังนั้นภาษาสำคัญมาก บางทีเรารู้คำตอบ แต่ไม่รู้จะอธิบายยังไง เราก็เสียโอกาสตรงนี้ไป

3.เกรดเฉลี่ยสำคัญมาก

       สำหรับบางคณะและมหาวิทยาลัย จะรับนักศึกษาที่มีเกรดดีๆ อย่างน้อย 2.75 ขึ้นไป และเกรดหรือผลการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของเราว่าตั้งใจเรียนแค่ไหน คิดง่ายๆ เลย เราเป็นคนไทยเรียนที่ประเทศไทยยังได้เกรดต่ำเรี่ยดิน แล้วไปเรียนที่ประเทศเยอรมัน ภาษาเยอรมันเราจะไหวหรือ? ทางที่ดีถ้าเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ให้ตั้งใจเรียนตั้งเรียนอยู่ที่ประเทศไทย จะได้เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถของตัวเองไปในตัวด้วย

4.เตรียมเอกสารในการสมัคร

       เอกสารหลายอย่างบางครั้งต้องใช้เวลาในการเตรียม การเขียนและเรียบเรียง ถ้าคิดว่ามีแผนที่จะ ไปเรียนเยอรมัน หรือต่างประเทศ ก็เตรียมไว้เนิ่นๆ ก็ได้ พอถึงเวลาสมัครเรียนเราก็นำเอกสารที่เตรียมไว้ไปใช้ได้เลย แต่ต้องเช็กให้ละเอียด เพราะเอกสารบ่างอย่างมีอายุการใช้งานของมัน และเอกสารที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

       - Application form สำหรับบางมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีแบบฟอร์มให้กรอกด้วย
       - Biography– typed
       - Biography – handwritten
       - ประวัติส่วนตัว (CV -Resume)
       - Study plan หรือ statement of purpose
       - B.Engcertificate and transcript of records
       - จดหมายแนะนำ (letters of recommendations)
       - ใบรับรองทางภาษา (Language certificate) แล้วแต่มหาวิทยาลัย เช่น ภาษาอังกฤษ ก็ TOELF, TOICE ภาษาเยอรมัน ก็ DSH, TestDaF เป็นต้น
       -The other documents เช่น เอกสารรับรองทางการเงิน (financial statement) เพื่อเตรียมขอวีซ่า

5.บอกตัวเอง ท้อได้ แต่ห้ามถอย

       ถ้าเราไม่ได้เรียนที่ประเทศเยอรมันก็ไม่เป็นไร โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล เรามีทางเลือกมากมายสำหรับคนที่อยากเรียนต่อต่างประเทศ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องเป็นคนที่เรียนดี ภาษาต่างประเทศดี และเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยันหมั่นเพียร และพร้อมที่จะเปิดโลกกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต รู้จักการแก้ไขปัญหา เพราะเราไปอยู่ต่างถิ่นเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอย่างแน่นอน 

       "การเรียนแม้เหนื่อยยาก ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม" ปัญหาและอุปสรรคขวากหนามมากมายเพียงใด สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวเราได้ดีที่สุด การเรียนก็เช่นกันอาจมีท้อไปบ้าง แต่อย่าถอย ให้เผชิญหน้ากับมันอย่างใจกล้า ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ ขยัน มานะอดทน และพยายามเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มันจะทำให้เราได้ประสบการณ์อันล้ำค่า และจะประสบความสำเร็จในอนาคตหลังเรียนจบอย่างแน่นอนที่สุด

       

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด