หน้าแรก เรียนอินเตอร์ เรียนนานาชาติ

การสอบ IELTS และ TOEFL ดีต่ออนาคตอย่างไร?

วันที่เวลาโพส 28 มีนาคม 60 16:09 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium
       "อนาคตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้" ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้่ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการทำงานในปัจจุบันอีกด้วย เพราะภาษาอังกฤษถูกเลือกให้เป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก และการเรียนต่อต่างประเทศก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรเช่นกัน น้องๆ หลายคนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ อาจจะสงสัยเกี่ยวกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลากหลาย ทั้ง IELTS หรือ TOEFL และอื่นๆ บทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกับ IELTS และ TOEFL กันดีกว่า จะได้รู้ว่าสอบ IELTS หรือ TOEFL คืออะไรและมันดีต่ออนาคตอย่างไร?

UploadImage

IELTS (International English Language Testing System)

เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งหลักๆแล้ว IELTS จะถูกใช้ในการยื่นคะแนนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศในแถบยุโรปและออสเตรเลีย และทางอเมริกาในบางแห่ง นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ โดยผลคะแนนการสอบของ IELTS จะมีตั้งแต่ 1-9 โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจะรับนักศึกษาเข้าพิจารณาตั้งแต่ 5.5-6.5 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนและมหาวิทยาลัย ผลคะแนนสอบมักจะเก็บไว้ได้ 2 ปี หลังจากนั้นต้องทำการสอบใหม่ถ้าต้องการ


TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก การสอบ TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว ผลสอบ TOEFL นี้มีอายุ 2 ปี เหมือนกับ IELTS  โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT หรือ การสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบแทน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) และการเขียน (Writing) แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน


     ดังนั้น น้องๆ หลายคนที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ควรมองข้ามการสอบ IELTS และ TOEFL อย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นเครื่องวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของเราได้เป็นอย่างดี คงไม่มีใครเก่งภาษามาตั้งแต่เกิด ทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนและเรียนรู้ ทางที่ดีน้องๆ ควรจะเริ่มเรียนรู้ภาษษอังกฤษได้ตั้งแต่บัดนี้เลย และพี่ขอแนะนำให้น้องๆ สอบทั้ง IELTS และ TOEFL เลย เพราะมันจะช่วยยกระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของเราได้อย่างแน่นอน ​"ความมั่นใจไม่ได้มาจากการทำอะไรถูกต้องอยู่เสมอแต่มาจากการไม่กลัวที่จะผิดต่างหาก"

อ้างอิง
https://www.chulatutor.com/toefl/
https://www.chulatutor.com/blog/toefl/
https://online.chulatutor.com/p/ielts-idp-ielts-british-council-online

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด