หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

สิงคโปร์ คือ ประเทศที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของ “เด็ก”

วันที่เวลาโพส 13 กรกฎาคม 61 11:00 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
สิงคโปร์และสโลวีเนีย คือ ประเทศที่ดีที่สุดในการเจริญเติบโตของ “เด็ก” 

"เด็ก คือ อนาคตชองชาติ" เพราะฉะนั้น การพัฒนา เลี้ยงดู และปลูกฝังให้คนๆ หนึ่งเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ แน่นอนว่าคือสิ่งสำคัญไม่แพ้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด้านอื่นๆ ของประเทศ ดังนั้น บทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาคน มาฝากทุกๆ คนกัน โดยเป็นเรื่องของ ประเทศที่ดีที่สุดในการเจริญเติบโตของ “เด็ก” 


จากรายงานคุณภาพชีวิตเด็กประจำปี 2018 โดยองค์กร Save the Children ได้มีการจัดอันดับ ประเทศที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งผลการสำรวจคุณภาพชีวิตเด็กทั่วโลกกว่า 175 ประเทศนี้ มีดัชนี้ชี้วัดทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 

1. อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
2. อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก
3. การศึกษาและการลาออกจากโรงเรียนของเด็ก
4. อัตราการใช้แรงงานเด็ก
5. อัตราการแต่งงานในเด็ก
6. อัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น
7. ประชากรเด็กที่โยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง
8. อัตราการเกิดอาชญากรรมในเด็ก

โดยผลการสำรวจพบว่า สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ควบคู่มากับประเทศสโลวีเนีย โดยได้คะแนน 987 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนเท่ากัน รองลงมาคือ ประเทศนอร์เวย์และสวีเดน ได้คะแนน 985 เท่ากัน และ อันดับ 3 ตกเป็นของประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ ที่ได้คะแนน 984


Hassan Noor Saadi ผู้อำนวยการขององค์กร Save the Children บอกว่า “สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเด็กในการเจริญเติบโต เพราะมีระบบการศึกษาและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง แถมยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนั้นอัตราการแต่งงานก่อนวัยอันควร ความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษาและเรื่องสงครามก็ไม่ค่อยมีในสิงคโปร์ หรือถ้ามีก็อยู่ในระดับที่ต่ำมาก” 

และความน่าสนใจอยู่ที่ จากผลสำรวจทั้งหมด มีประเทศทางฝั่งเอเชียติดมาใน Top 20 เพียง 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ได้คะแนน 987 ลำดับที่ 1 ของโลก เกาหลีใต้ ได้คะแนน 980 ลำดับที่ 8 ของโลก และ ญี่ปุ่น ได้คะแนน 973 ลำดับที่ 19 ของโลก ส่วน ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 85 ของตาราง จากการสำรวจทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก แพ้ ประเทศเกาหลีเหนือที่อยู่ในอันดับ 70 ได้คะแนน 894


ที่มา :
brandinside.asia 
www.bangkokbiznews.com
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ