หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

ผู้เชี่ยวชาญใน 11 สาขาต่อไปนี้ ฮ่องกงยินดีต้อนรับคุณ!

วันที่เวลาโพส 14 กันยายน 61 10:55 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ใครมีความเชี่ยวชาญใน 11 สาขาต่อไปนี้ ฮ่องกงยินดีต้อนรับคุณ! 

แม้ประเทศฮ่องกง จะมีประชากรจำนวนมากเข้าขั้นแออัด แต่ก็ยังคงเปิดประเทศต้อนรับ “ผู้อพยพหรือแรงงานฝีมือต่างชาติ” เนื่องมาจากปัจจุบันนี้ประชากรฮ่องกงกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ต้องการแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมาก แต่ประชากรชาวฮ่องกงเองไม่อาจผลิตทายาทมาตอบสนองอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ทัน ทางการฮ่องกงจึงประกาศอ้าแขนรับผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาจากต่างชาติเพื่อมาทดแทน 


จากรายงานของสำนักข่าว South China Morning Post เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ระบุว่า สำนักงานแรงงานและสวัสดิการ (Labour and Welfare Bureau) ของฮ่องกงได้เปิดเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 11 กลุ่มตามนโยบายในระยะยาวและความคิดริเริ่มของทางรัฐบาล ที่ต้องการดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ามาทำงานและร่วมพัฒนาเมือง 

โดยอัตราคนว่างงานในฮ่องกงมีตัวเลขเพียง 2.8 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบยี่สิบปี ในขณะที่ตัวเลขค่าจ้างยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานของฮ่องกงแคบมาก ทำให้นายจ้างพร้อมที่จะให้ค่าจ้างที่สูงเพื่อดึงแรงงานกัน


และทั้ง 11 กลุ่มนี้จะเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมหลักของเมืองอย่างเช่น การเงิน การลงทุน กฎหมาย วิศวกรรม และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ดังนี้ 

1. ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรด้านการจัดการของเสีย (Wastewater Treatment Engineer/Specialist) 
2. ผู้จัดการกองทุนหรือนักบริหารสินทรัพย์ที่มีประสบการณ์ 
3. ผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพด้านประกันภัยทางทะเล
4. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย/นักบริหารความเสี่ยง
5. มืออาชีพผู้มีประสบการณ์ในด้านฟินเทค (Fintech)
6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในสาขาเภสัชกรรม ชีววิทยา/ไบโอเทคโนโลยี นักวิศวกรข้อมูล วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี
8. สถาปัตยกรรมการเดินเรือ (Naval architects) 
9. วิศวกรทางทะเล และนายช่างประจำเรือ (Marine engineers and superintendents of ships)
10. ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ เช่น ดนตรี บันเทิง ดิจิทัล เกม และภาพยนตร์
11. ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (นักกฏหมาย) 


ใครที่สนใจย้ายไปทำงานสร้างอนาคตที่ฮ่องกง สามารถสมัครได้ที่โครงการ Quality Migrant Admission Scheme ซึ่งจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวนสูงสุด 1,000 คน แม้ผู้สมัครจะยังหางานในฮ่องกงไม่ได้ แต่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 11 สาขาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ในการได้สิทธิพำนักในฮ่องกงซึ่งมีผลทันทีที่มา: 
www.scmp.com


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ